2017-12-25T09:35:11+01:00 25. децембра, 2017. 09:35 |

У ПОЖАРЕВЦУ ПРОМОВИСАНА НОВА ИЗДАЊА ЧАСОПИСА „СТИГ“ И „КЊИЖЕВНИХ НОВИНА“

Bредна сведочанства књижевног и културног живота

У  Народној  библиотеци ,,Илија М. Петровић“ Пожаревац представљени су нови бројеви ,,Књижевних новина“ и часописа ,,Стиг“. Присутним поштоваоцима квалитетне писане речи најпре се обратио Милисав Миленковић главни и одговорни уредник часописа ,,Стиг“ који излази већ 48 година, представљајући најзначајније сегменте штампане у последњем броју, стављајући посебан акценат на прилоге о чешким песницима, док су публици представили и поједини  сарадници овог часописа.  

Испред ,,Књижевних новина“ промоцији су присуствовали  др Мића Цвијетића главни и одговорни уредник и чланови редакције Бранислав Вељковић, Зоран Радисављевић и Гроздана Лучић Лалић, а у средишту издања био је 62. Међународни сајам књига у Београду. ,,Књижевне новине“ су биле званично гласило Савеза књижевника Југославије, да би, потом, прерасле у гласило Удружења књижевника Србије. Југословенски карактер обезбеђивали су му не само објављени књижевни садржаји, већ и састави редакције, уређивачких одбора и издавачких савета. Ово  гласило Удружења књижевника Србије, бележи традицију од 65 година излажења. Први број појавио се из штампе 17. фебруара 1948. године, а уредили су га револуционар Јован Поповић и надреалиста Милан Дединац. ,,Књижевне новине“ су сведочанство  књижевног и културног живота, њихових токова, процеса и преображаја.