Национална служба за запошљавање је 22. августа расписала Јавни позив за реализацију овогодишњег програма подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ.

Програм се реализује кроз четири фазе. Прва фаза је намењена искључиво послодавцима и траје од 22. августа до 22. септембра. Пријаве за учешће врше се преко сајта www.mojaprvaplata.gov.rs.

За ову годину је планирано да се у програм „Моја прва плата“ укључи до 10.000 младих старости до 30 година, са најмање средњим образовањем и без радног искуства. Програм ће се спроводити код послодавца, у приватном и јавном сектору, у трајању од 9 месеци, а реализује се без заснивања радног односа.

Током трајања програма, Национална служба за запошљавање ће на месечном нивоу исплаћивати младима са средњим образовањем новчану накнаду у износу од 25.000 динара, док ће младима са високим образовањем исплаћивати 30.000 динара, уз уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести.

Друга фаза је намењена незапосленим лицима, која ће за учешће у програму моћи да се пријаве од 3. октобра до 31. октобра, такође на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Трећа фаза програма односи се на избор кандидата од стране послодаваца. Послодавци ће имати могућност да врше процес селекције пријављених кандидата од самог почетка њиховог пријављивања, а повезивање (коначан избор) кандидата ће послодавци из приватног сектора обавити у периоду од 1. до 15. новембра. Послодавци из јавног сектора избор ће вршити у периоду од 16. до 30. новембра 2022. године.

У року од 15 дана од дана коначног избора кандидата, на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs биће објављена листа оглашених позиција послодаваца са бројем одобрених кандидата.

Четврта фаза реализације програма подразума потписивање тројног уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата. Почетак спровођења програма  је у року од 15 дана од дана формирања листе оглашених позиција послодаваца са бројем одобрених кандидата.

Share.

Comments are closed.

Skip to content