Упис деце у Предшколску установу „Мајски цвет” у Великом Градишту  до 30. априла.  Број упражњених места по васпитним групама за упис деце за радну 2024/25. годину је 172.

Захтеви за упис деце искључиво се подносе на порталу E-Uprava у оквиру услуге E-Vrtić .

Деца која су похађала ПУ „Мајски цвет“ у радној 2023/24. години сматрају се уписаном.

Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг -листу пријављене деце по мерилима утврђеним правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.

Првенство при упису имају деца из осетљивих група и изузета су из система бодовања приликом уписа, према следећим критеријумима: деце жртве насиља у породици, деце из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања, деца самохраних родитеља,  из социјално нестимулативних средина, са сметњама у психофизичком развоју, деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју, деца тешко оболелих родитеља, чији су родитељи ратни војни инвалиди, деца предложена од стране центра за социјални рад и деца из средина у којима је усред породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој.

Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи.

Додатну документацију (уколико је потребна) можете послати скенирану на адресу: vrticvelikogradiste@yahoo.com.

Све информације у вези са уписом деце можете добити од овлашћених лица сваког радног дана од 7 до 14 часова на бројеве телефона 062/8010034 и 062/8088760.

Share.
Leave A Reply

Skip to content