2020-11-03T10:15:16+01:00 3. новембра, 2020. 10:15 |

У Великом Градишту Јавни увид за Просторни план

Општинска управа општине Велико Градиште огласила је Јавни увид поводом израде просторног плана oве подунавске Општине . Jавни увид  траје од 30 дана, од 30. oктобра до 30. новембра, и презентована на званичној интернет страници Општине Велико Градиште, односно у згради Општине.


У току јавног увида планирана је јавна презентација која ће се одржати у складу са епидемиолошком ситуацијом и мерама прописаним од стране надлежних служби. О евентуалном термину јавне презентације сви заинтересовани могу се информисати на телефон 012/676-106, у Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове канцеларија број 11 и на сајту Општине, где ће бити доступна и презентација планског документа.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде Просторног плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и друго.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове у току трајања јавног увида, закључно до 30. новембра до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Термин јавне седнице комисије за планове општине Велико Градиште биће одређен накнадно, а у складу са епидемиолошком ситуацијом и о истом ће јавност бити благовремено обавештена.