Одборници Скупштине општине Жабари окончали су годину одлуком о буџету за 2023. годину. Последњу седницу одржану 16. децембра водио је председник Скупштине општине  Дејан Адамовић, а присуствовали су председник Општине Јован Лукић, заменик председника Игор Чолић, помоћник председника Предраг Тасић и начелник Општинске управе Небојша Миловановић.

Иван Раденковић, Дејан Адамовић, Драги Пауновић, Марко Илић

                                                             У КАСИ ВИШЕ ОД 427 МИЛИОНА

 На дневном реду нашло се 11 тачака, од којих је највише пажње посвећено разматрању и доношењу новог буџета. Говорећи о најважнијим карактеристикама новог буџетског документа, председник СО Дејан Адамовић је нагласио да су укупни приходи и примања пројектовани у износу од 427.922.084 динара, расходи и издаци предвиђени су у висини од 472.922.084 динара, а буџетски дефицит утврђен на нивоу од 45 милиона динара финансираће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година. Он је подсетио да је локална самоуправа у обавези да реално планира своје приходе, при чему укупан раст не сме бити већи од номиналног раста БДП-а који је прогнозиран на 8,1 одсто.

-Највећи износ прихода односи се на текуће трансфере од других нивоа власти и то чини 43 одсто удела у буџету. Када је реч о пореским приходима који чине 54 одсто буџета, највећа издвајања су од пореза на имовину 29 одсто и пореза на доходак 20 одсто. Када говоримо о расходима највећи проценат односи се на категорију трошкова коришћења роба и услуга. Ту спадају сви нужни трошкови за функционисање како директних, тако и индиректних корисника буџетских средстава. По програмима највећа издвајања се односе на опште услуге локалне самоуправе 28,85 одсто, следе организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре са 10,34 одсто. Такође, доста средстава је опредељено за функционисање основних школа, комуналну делатност, социјалну заштиту која обухвата материјалне трошкове неопходне за рад Центра за социјални рад, финансирање услуге помоћ у кући за стара лица и лица са посебним потребама, превоз средњошколаца, бесплатну ужину за ученике од 1. до 4. разреда, једнократне помоћи за рађање деце, бесплатне уџбенике за ђаке прваке, стипендије за студенте. Обезбеђена су средства за предшколско васпитање, установе културе, пољопривреду. локални економски развој, здравствену заштиту, спорт, становање, урбанизам и просторно планирање, енергетску ефикасност. Укупан износ за плате је остао на нивоу из 2022. године и износи 90.631.846 динара, казао је Адамовић.

Одборници групе грађана „Жабарска иницијатива – Жиг“ Небојша Сарић и Саша Беговић сматрају да усвојени буџет нема довољно развојних компоненти и не задовољава неке реалне потребе грађана по насељима, као што су сређивање путне инфраструктуре, ревитализација атарских и пољских путева, електрификација… Са друге стране, они су похвалили повећана издвајања за рад Црвеног крста и здравствену заштиту. Одговарајући на примедбе опозиционих одборника, председник Општине Јован Лукић је истакао да су  буџетом за 2023. годину планирана средства за бројне инфраструктурне и текуће радове у свим  насељима, а одређена средства биће добијена од Министарства пољопривреде и Министарства заштите животне средине за сређивање атарских путева и санацију дивљих депонија на територији општине.

У наставку седнице већином гласова усвојене су одлуке да завршни рачун буџета Општине за 2022. годину садржи извештај екстерне ревизије, о локалним комуналним таксама, спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Комуналац“ и кадровски план Општине за 2023. годину. У Комисију за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа именовани су: Љубодраг Чолић (председник), Јелица Гвоздић, Ана Стевановић, Жељко Новаковић и Небојша Марковић.

Дата је сагласност на годишњи програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2023. годину. У најважније пројекте за чију реализацију је предвиђен износ од 120.525.000 динара спадају ревитализација пољских путева, летње одржавање и асфалтирање путева, израда пројектне документације, изградња помоћног објекта у Влашком Долу, изградња игралишта за децу.

                                                       ВЕЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА „КОМУНАЛАЦ“

Усвојена је одлука о приступању изради Плана развоја за период од 2023. до 2030. године чији је циљ дефинисање визије развоја општине Жабари, одређивање потенцијалних вредности и развојних праваца општине и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу квалитета живота грађана и подстицању убрзаног економског развоја, тежећи ка одрживом, планском и рационалном коришћењу природних ресурса.

Одборници су дали зелено светло на програм пословања ЈКП „Комуналац“ и посебан програм коришћења средстава за субвенције из буџета Општине за 2023. годину. Највећи проценат прихода очекује се од наплате воде и канализације у износу од 35.850.000 динара, а субвенције од 8 милиона динара користиће се за: уређење и обнављање водоизворишта у Жабарима, Ореовици, Влашком Долу и Александровцу, куповину потапајуће пумпе и сервисирање постојећих, набавку материјала за одржавање система за водоснабдевање и канализацију, уређење и доградњу резервоара у Витежеву, Жабарима, Симићеву, Александровцу и Влашком Долу, уређење постојећих и изградњу нових шахти, куповину техничке опреме, канцаларијског материјала, одржавање пијачних објеката, уређаја и инсталације за осветљавање површина јавне намене и куповину опреме за расвету.

                                                                                                            Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content