На седници Скупштине општине Жабари којом је председавао Дејан Адамовић усвојен је нови Статут Општине по коме, од наредних избора број одборника у Скупштини остаје исти, 37 док се мења број изабраних чланова Већа, односно са 9 смањује се на 7 (не рачунајући председника Општине и његовог заменика). Смањење се односи и на број помоћника председника Општине, уместо троје  убудуће ће их бити двоје.

            Одборници су већином гласова усвојили одлуке: о накнадама за коришћење јавних површина, о локалним комуналним таксама, обављању комуналне делатности зоохигијене и о превозу наставног и ваннаставног особља. Прихваћен је и извештај о прошлогодишњем раду Комисије за враћање земљишта и дата сагласност на извештај и план рада Општинског штаба за ванредне ситуације.

                         ПРИХВАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈИ И ПЛАНОВИ УСТАНОВА

        У наставку је анализиран рад Центра за социјални рад у чијем се извештају наводи да је током прошле године на евиденцији Центра било 1.210 корисника. Ова установа располаже лиценцом за пружање услуге „Помоћ у кући“ одраслим и старим лицима за шта је оформљена посебна организациона јединица са 13 упослених. Програмом рада Центра предвиђено је да ће се бавити проценом и планирањем, пружањем материјалне подршке грађанима и афирмацијом хранитељства за децу и одрасле. Преко Канцеларије за јавна улагања предвиђене су и санација и реконструкција зграде установе.

        Одборници су прихватили план и програм рада Дома здравља у Жабарима за 2019. годину. У овогодишњем буџету Општине за потребе Дома опредељено је 2.727.736 динара, од чега се 170.000 динара односи на сервисирање медицинске и лабораторијске опреме. Из буџета ове године финансираће се и рад једног лекара на период од 6 месеци као и накнада једног возача у оквиру пројекта јачања службе превоза болесника. Увођењу електронског картона и електронске здравствене документације, претходила је имплементација здравственог информационог система ХЕЛИЈАНТ ХЕЛТ, пословног информационог система МОНЕО и лабораторијског информационог система ЛИС. У овој години планирано је 500.000 динара за грађевинске радове и санацију централног објекта у циљу унапређења мера противпожарне заштите. Из средстава донација предвиђена је куповина једног теренског патронажног возила, а преко Министарства здравља аплицираће се за средства набавке рендген апарата вредности 10 милиона динара без ПДВ-а.

Председништво Скупштине општине Жабари

            У наставку седнице усвојен је извештај о раду у 2018. години Центра за културу „Војислав Илић Млађи“ базиран на спровођењу културно – уметничких манифестација и других активности од значаја за развој  и афирмацију културног стваралаштва. Одборници су дали сагласност на извештај о прошлогодишњем раду и план рада у 2019. Народне библиотеке „Проф.др Александар Ивић“. У прошлој години књижни фонд ове установе повећан је за 590 књига, организовано је бесплатно учлањење ученика до 4. разреда основне школе и деце из вртића. Поводом Светског дана књиге и Дана библиотеке  организована је Смотра рецитатора, а што се инвестиција у библиотеци тиче очекује се санација крова и целокупног радног простора установе.

За директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ за период од 4 године именован је Живорад Настић, дипломирани економиста из Александровца, а за члана Школског одбора ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Виолета Недељковић, професор разредне наставе из Пожаревца. Образован је Савет за запошљавање Општине у саставу: Слађана Несторовић, председник и чланови Небојша Миловановић, Ана Стевановић, Јелена Стојадиновић, Живорад Настић и Небојша Марковић.

                                                                                                                                         Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content