2021-10-26T13:45:54+02:00 26. октобра, 2021. 13:45 |

У Жагубици о извршењу буџета

На седници локалног парламента у Жагубици којим је председавала Оливера Пауљескић усвојени су извештаји о извршењу буџета за период јануар – јун и јануар – септембар 2021. године.

Према речима председнице Скупштине општине у првих шест месеци текуће године оствaрена су укупна примања у износу од 245.379.364 динара, што чини 44 одсто планираних прихода, док у истом периоду укупни издаци буџета извршени су у износу од 242.877.028 динара, што чини 44 одсто планираних расхода. Са друге стране, до 30. септембра текуће године остварена су укупна примања буџета у износу од 356.487.407 динара, што чини 59,18 одсто планираних прихода, док су издаци извршени у износу од 353.139.449. динара, што чини 58,62 одсто планираних расхода.

За вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица именована је Јасминка Николић, дипломирани економиста из Петровца на Млави. Одборници су једногласно усвојили сет одлука о комуналним делатностима, које се тичу управљања пијацама, одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавања зелених јавних површина. Дата је сагласност на извештај о раду Предшколске установе „Полетарац“ и  извештај о раду директора за 2020/2021. годину, као и годишњи план рада ове установе за 2021/2022. годину.

                                                                                                            Д.Динић