Пажњу одборника Скупштине општине Жагубица на заседању одржаном 12. децембра заокупио је нови буџет који ће важити у 2023. години. Буџет је једногласно усвојен и пројектован је на 661.246.371 динар, у свим изворима финансирања, како на приходној тако и на расходној страни. У односу на извршење из 2022. године, буџет је увећан за 13,3 одсто што је увећање друштвеног бруто производа у наредном периоду.

Миле Перић, Оливера Пауљескић, Томислав Милојевић

Од председнице Скупштине сазнајемо да су у поступку израде буџета размотрени сви захтеви корисника, односно предлози њихових финансијских планова, али у датим оквирима за планирање, који су одређени упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину.

-Буџет јесте рестриктиван, али је и социјално одговоран јер се није одустало ни од једног вида законом установљених социјалних давања, нити су запостављена издвајања за културу, образовање и здравство, дакле за све оне области које су од непосредног значаја за грађане општине Жагубица. Рестриктивно планирање потрошње, али до мере која неће угрозити извршавање обавеза и функционисање корисника у наредној буџетској години, захтева и одговорнију и умеренију потрошњу свих корисника буџета. Оваква структура планиране буџетске потрошње за наредну годину јасно говори о напору да се и у условима ограничених средстава обезбеди интензивна инвестициона активност, казала је Пауљескић.

                                                                      ПЕТИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Пре него што је усвојена одлука о буџету Општине за 2023. годину, одборници су дали зелено светло на пети овогодишњи ребаланс буџета, тако да сада буџет износи 715.305.746 динара.

-Приходи као и расходи кориговани су у складу са извршењем, а како је у питању последњи ребаланс буџета у овој буџетској години, водило се рачуна да све обавезе које доспевају до краја ове године буду несметано реализоване и да се обезбеди довољан обим финансијских средстава, па тако долазимо и до финансијског резултата који произилази из оваквих измена и допуна. Из извора 07 – трансфери са другог нивоа власти, повећани су и приходи и расходи за износ од 1,2 милиона динара који ће бити усмерен за помоћ младима при куповини сеоске куће са окућницом, а које финансира Министарство за бригу о селу. Извршење буџета тренутно износи 80 одсто, истакла је председница Скупштине.

У наставку седнице дата је сагласност на одлуку о приступању изради плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Јасиково“, програм пословања Јавног предузећа за планирање и управљење пројектима општине Жагубица за 2023. годину и уговор о вршењу услуга овог предузећа у наредној години. Такође, усвојен је план рада, календар најзначајнијих активности и финансијски план Црвеног крста Жагубица  за 2023. годину, програм пословања ЈКП „Белосавац“ за наредну годину и Кадровски план Општинске управе. Досадашњи директор Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима Ненад Милосављевић поднео је оставку.

Седници су присуствовали заменик председника Општине Предраг Ивковић, помоћник председника Општине Душан Милосављевић и начелница Општинске управе Смедеревка Буцкић.

                                                                                                Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content