На седници локалног парламента у Жагубици којом је председавала Оливера Пауљескић усвојен је трећи овогодишњи ребаланс буџета. Према њеним речима укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета са отплатом кредита овом изменом мењају се и износе 685.118.001 динар.

Миле Перић, Оливера Пауљескић, Томислав Милојевић, Десанка Цојкић

-Овим ребалансом буџет је умањен у односу на претходни план за 4.237.455 динара из извора 01 – приходи из буџета. Приходи и расходи кориговани су у складу са извршењем буџета до 30. јуна 2022. године и сва средства која реално није могуће извршити до краја године преусмерена су или избачена из плана. Остале промене обухватају преусмеравање апропријација у уквиру укупног буџета корисника, а на основу њиховог захтева, казала је Пауљескић.

У наставку седнице једногласно је усвојен извештај о извршењу буџета за првих шест месеци текуће године. Јавни приходи општине Жагубица у 2022. години планирани су у износу од 689.355.456 динара од чега је до 30. јуна извршено 253.600.134 динара или 36,79 одсто. Расходи и издаци планирани су на нивоу од 689.355.456 динара, а у првој половини године реализовано је 255.831.502 динара или 37,12 одсто. У другој половини буџетске године очекује се веће остварење јавних прихода, као и извршење планираних расхода.

Одборници су дали зелено светло на измене и допуне годишњег програма пословања  Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за 2022. годину, измене Кадровског плана Општинске управе за текућу годину, Статут Предшколске установе „Полетарац“ и план детаљне регулације за експлоатацију на лежишту „Потај Чука“.

                                                                                                                                    Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content