На 12. Међународном конкурсу црногорског часописа „Авлија“ за најбољу необјављену песму и причу у 2022. години, трећа награда у категорији прича припала је пожаревачком књижевнику и хумористи Миодрагу Лазаревићу. Нашем суграђанину признање је припало за духовиту причу под називом „Више среће 2023.“.

Часопис „Авлија“ излази у Рожајама, окупља и афирмише ствараоце са чeтвoрoимeнoг говорног подручја (српски, босански, хрватски и црногорски) кao дoпринoс пoмирeњу и изгрaдњи трajнoг и oдрживoг мирa нa Зaпaднoм Бaлкaну крoз мeђукултурни диjaлoг и сaрaдњу, смaњeњe eтничкe дистaнцe, тoлeрaнциjу рaзличитoсти, мeђусoбнo рaзумeвaњe и пoштoвaњe, кao и oчувaњe зajeдничкoг културнoг и прирoднoг нaслeђa кoje сe уништaвa.

Миодраг Лазаревић је у водама писаног стваралаштва већ четири деценије и за то време читаоцима се представио као врстан поета, романописац, хумориста, сатичичар и стваралац за децу. Међу корице до данас је сврстао 19 а ових дана је у штампи и двадесето јубиларно књижевно остварење, а своје кратке форме повремено објављјује и у нашем недељнику „Реч народа“.

Влада Винкић

Share.

Comments are closed.

Skip to content