2021-07-25T10:28:37+02:00 25. јула, 2021. 10:28 |

Уређују Стадион „Рудара“(Објављено 31. јула 1984)

Четрдесет и двоје бригадира ОРБ „Ибрахим Первиз“ из Зенице у склопу ОРА „Пожаревац 84“ радило је на реконструкцији костолачког стадиона. Према речима Драгана Стевановића, трасера, радило се на копању канала за хидрантску мрежу помоћног терена, канала за електроинсталацију осветљења стадиона, скидању оштећених плоча на трибинама као и на припреми терена за замену травнате површине. Поред тога, млади Зеничани су се ангажовали и на рашчишћавању терена око нове зграде АТЦ.

Интересантно је напоменути да је ова бригада формирана још 1946. године, а од 1976. године наступа самостално на свим радним акцијама широм Југославије. Да је реч о правим ударницама сведочи и податак да је ОРБ „Ибрахим Первиз“ носилац четири плакете „Вељко Влаховић“, највећег и најзначајнијег акцијашког ппризнања као и Ордена братства и јединства са сребрним зрацима.

                                                                                                                                                             М. Кузмановић