2021-06-01T09:29:21+02:00 1. јуна, 2021. 09:28 |

Усвојен Програм коришћења пољопривредног земљишта у Голупцу

Скупштина општине Голубац је  на основу претходне Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, донелa Одлуку о усвајању Годишњег програм заштите, уређења и  коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Голубац за 2021. годину. Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Голубац за 2021. годину утврђује се врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења радова и улагања средстава, а садржи податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини.

Саставни део ове Одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Голубац за 2021. годину који садржи општи део, програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и план коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини биће објављен на интернет страници Општине Голубац, а на огласној табли биће истакнуто обавештење о томе.