Oпштинска скупштина у Жагубици усвојила је санациони програм Рудника мрког угља „Јасеновац“ у Крепољину са мерама за отклањање узрока који су довели до губитака у 1971. години. Рудник „Јасеновац“ је у прошлој години остварио губитак од 403.709,97 динара. Недостатак одговарајућег инжењерско-техничког кадра, слаба техничка опремљеност, запуштеност јамских просторија и парализован и веома примитиван јамски саобраћај, веома ниска продуктивност и радни учинак као и несразмеран пораст личних доходака у односу на обим производње, основни су узроци створеног губитка. И пожар у јамских просторијама крајем 1970. године такође је утицао на погоршање стања у руднику и стварање губитка.

Због тога је и производња у прошлој години износила само 73,4 одсто у односу на остварену производњу у претходној. Производња је нарочито била ниска у првих осам месеци када је произведено преко хиљау тона угља мање него у последња четири месеца. 

Према санационом програму већ у овој години требало би да се оствари производења од 31.600 тона, која би расла из године у годину и у 1975. достигла 56.500 тона. Да би се то и остварило неопходно је изградити суву сепарацију капацитета 300 тона за 24 сата,  отворити нове погоне у „Падина Маре“ и „Елендер“, побољшати услове рада у руднику набавком нове опреме и модернизацијом трнспорта угља у јами. Уколико се све ово оствари већ наредне године рудник би за фондове обезбедио 350.638 динара.     

Share.

Comments are closed.

Skip to content