2017-02-06T10:06:17+01:00 7. децембра, 2016. 14:21 |

Усвојен трећи ребаланс буџета у Жабарима

 

Одборници разматрали 31 тачку дневног реда

Одборници разматрали 31 тачку дневног реда

На шестој седници локалног парламента у Жабарима којом је председавао Дејан Адамовић, одборници су разматрали 31 тачку дневног реда.

Најпре су усвојене одлуке о престанку рада, постојања и брисању ЈП „Дирекција за изградњу општине Жабари“ и Фонда за развој пољопривреде и преузимању права, обавеза и послова од стране оснивача Општине Жабари. Ове одлуке условљене су изменама Закона о буџетском систему из 2015. године на основу којих индиректни корисници буџета од 1. децембра 2016. године више не могу бити финансирани из буџета локалних самоуправа. Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених у 2015. години извршена је због престанка правног субјективитета Дирекције за изградњу и три радника преузеће Општинска управа, док ће један радник наставити да ради у ЈКП „Комуналац“. Иначе, број запослених у Комуналном предузећу се повећава са 7 на 10, а у Општинској управи са 56 на 59. Изменама одлуке о Општинској управи предвиђено је проширење њене надлежности које је условљено статусним променама Дирекције за изградњу.

                           УГАШЕНИ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Већином гласова усвојен је трећи ребаланс буџета за 2016. годину којим приходи и расходи остају на истом нивоу, али се надлежности Дирекције за изградњу и Фонда за развој пољопривреде преносе на неку од функција код Општинске управе.

-Све апропријације планиране и извршене код Дирекције за изградњу и Фонда за развој пољопривреде обухваћене су овим ребалансом, до којег је дошло услед организационих промена. Започети, а не завршени пројекти планирани код ових корисника у ребалансу ће се јављати на два места за део извршених расхода и издатака, а за неисплаћене обавезе код Општинске управе која преузима надлежност ових корисника. Промене код прихода и примања врше се у оквиру планираног буџета, а у оквиру расхода извршили смо усаглашавање са изменама Закона о буџетском систему код Дирекције за изградњу и Фонда за пољопривреду. Неке измене апропријација имамо само у оквиру већ донетог буџета код појединих корисника буџета без додатних средстава, а то су: Народна библиотека, месне заједнице, Центар за културу, Дирекција за изградњу и Фонд за пољопривреду, истиче, Славица Вукашиновић, шеф буџета и трезора.

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину, одлуку о стопама пореза на имовину, одлуку о стопи амортизације у Општини Жабари за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге, одлуку о одређивању зона и најопремљеније зоне, одлуку о накнади за заштиту и унапређивање животне средине.

Већином гласова усвојен је Програм развоја спорта у Општини Жабари за период од 2016. до 2020. године. Ова законска обавеза је проистекла из Националне стратегије и Закона о спорту. Постоје четири приоритета и то: квалитетни спорт, школски спорт, спорт за све и спортска инфраструктура. Такође, урађен је акциони план за четворогодишњи период, где су предвиђена буџетска средства и одређене активности које ће помоћи у извршењу и праћењу кроз индикаторе. Одлука о месним заједницама донета је како би се извршило усклађивање са Статутом Општине и да би се створиле могућности да се донесу статути месних заједница. Правилником о коришћењу средстава за репрезентацију уређују се услови и начин коришћења средстава за репрезентацију за кориснике буџета Општине Жабари.

Образлажући шестомесечни извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ за текућу годину, директор Александар Аранђеловић је истакао да је поступком утужења несавесних корисника увећан проценат наплате за 10 одсто у односу на  2015. годину. Усвојен је и ребаланс 1, којим предузеће усклађује своје планиране позиције из програма пословања за 2016. годину и вишак средстава са одређених позиција преусмерава на оне позиције које за тим имају потребе, а све на основу досадашње потрошње и потреба у претходних 9 месеци.

                                                                    РАЗРЕШЕЊА И ИМЕНОВАЊА

За вршиоца дужности директора Центра за социјални рад именована је Марина Милошевић, дипломирани педагог из Жабара, а за члана Управног одбора ове установе Милош Никодијевић. За председника Управног одбора Туристичке организације именована је Ивана Каварбашић из Жабара, а за председника Општинске изборне комисије Ана Милановић, дипломирани правник из Ореовице. Донето је решење о разрешењу са дужности вршиоца дужности директора Дирекције за изградњу Горана Јаношевића, решење о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора Дирекције за изградњу и решење о престанку дужности председнику и члановима Управног одбора Фонда за развој пољопривреде. Основан је Савет за запошљавање Општине Жабари у чији састав су именовани: Живорад Настић (председник), Небојша Миловановић, Светлана Динић, Јелена Стојадиновић, Слађана Несторовић и Небојша Марковић.

На самом почетку седнице констатован је престанак одобрничког мандата Горици Васић Обрадовић из Демократске странке услед подношења оставке и потврђен је мандат Миодрагу Филиповићу са листе СПС-а. Иначе, одборничка група СПС-а је престала да постоји пошто су њене редове напустили Живица Јовић, Марија Илић, Сања Љиљановић, Сања Алексић, Саша Марковић и Звездан Томић и они ће у наредном периоду наступати као самостални одборници. Одборници Маја Арсић Савић и Драгиша Пауновић иступили су из одборничке групе „Нова Србија и самостални одборници“ и приступили су одборничкој групи Српске напредне странке, док је Горан Јовић прешао у Покрет социјалиста. Такође, напредњацима се прикључила и одборница Драгана Пауновић.

                                                                РАДОВИ УПРКОС ХЛАДНОЋИ

Јован Лукић

Јован Лукић

Председник Општине Жабари Јован Лукић истиче да је ових дана завршено асфалтирање три улица у Влашком Долу, чија је вредност 4,2 милиона динара и извођач радова било је Предузеће за путеве Пожаревац. Такође, предузеће „Арбаг“ из Аранђеловца изводи радове на асфалтирању тротоара и постављању ивичњака на пешачкој стази од Дома здравља до Аутобуске станице у Жабарима, у вредности од 2,6 милиона динара.

-Од министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александра Вулина и државног секретара Драгана Тодоровића добили смо обећање да ће бити издвојено 150.000 еура за потпуну реконструкцију Центра за социјални рад и замену столарије и кровне конструкције у вртићима у Жабарима и Александровцу. Из општинског буџета од 1. новембра обезбеђена су средства за бесплатну ужину ђака од првог до четвртог разреда. Однедавно формирана је и Канцеларија за локални економски развој на чијем се челу налази Јелена Стојадиновић. У наредном периоду приоритет нам је реконструкција водовода у Александровцу и замена азбестних цеви у дужини од 1.000 метара, замена азбестних цеви у дужини од 3 километра у Влашком Долу и изградња канализационе мреже у Жабарима. Од Канцеларије за јавна улагања очекујемо средства за пројекат уређења фасаде на школи у Александровцу, где је учешће Општине 30 посто. Са истом Канцеларијом потписан је уговор у вредности од 15 милиона динара за комплетну реконструкцију Школе у Брзоходу и ових дана очекује се почетак радова. Такође, од 20. децембра у Жабарима почеће са радом Поштанска штедионица, тако да ће савременим платним сервисом умногоме бити олакшан свакодневни живот грађана наше општине, рекао је Лукић.

                                                                                                                                                                                  Д.Динић