2020-09-04T17:25:03+02:00 4. септембра, 2020. 17:25 |

Усвојен трећи ребаланс буџета у Жагубици

На седници локалног парламента у Жагубици којом је председавала Оливера Пауљескић, после потврђивања мандата одборницима Младици Благојевић из Лазнице и Борису Гочићу из Селишта, једногласно је усвојена одлука о изменама и допунама пословника Скупштине општине и завршни рачун буџета општине Жагубица за 2019. годину.
Такође, одборници су дали сагласност на извештај о извршењу буџета за првих шест месеци текуће године. У посматраном периоду остварена су укупна примања у износу од 231.880.014 динара, што чини 40 одсто планираних прихода. Са друге стране, извршени су укупни издаци буџета у износу од 230.290.885 динара, што чини 39 одсто планираних расхода.Усвојен је и трећи овогодишњи ребаланс настао као последица поплава које су задесиле општину. За санацију штета, нарочито путне инфраструктуре у буџету је увећана функција 220 (управљање ванредним ситуацијама) за 30 милиона динара, као и позиција код месних заједница у делу који се односи на текуће поправке и одржавање. Буџет после ребаланса износи 512.093.087 динара.

СТОП ИЗГРАДЊИ МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНА

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на одлуку о мерама заштите пољопривредног земљишта, одлуку о приступању изради плана детаљне регулације подручја ветроелектране „ВЕ Црни врх“, допуњену одлуку о комуналним делатностима, програм пословања ЈКП „Белосавац“ за 2020. годину и решење о забрани издавања грађевинских и употребих дозвола за мини хидроелектране на територији општине Жагубица.

За вршиоца дужности директора Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица именован је Ненад Милосављевић, мастер инжењер архитектуре из Крепољина. Он се овом приликом захвалио на указаном поверењу и нагласио да ће ово предузеће и у наредном периоду наставити да доприноси развоју инфраструктуре на територији општине Жагубица.

За члана Општинског штаба за ванредне ситуације именован је Миодраг Радојковић, капетан Корвете из Пожаревца, а за члана Управног одбора Центра за социјални рад Жарко Туфегџић из Сувог Дола.

Једногласно су усвојени извештај о раду Центра за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица за прошлу годину и извештај о припремљености система одбране од града за сезону 2020. године на територији радарског центра „Петровац“ са захтевом за доставу података о штети на пољопривредним културама проузрокованих дејством града. Донето је и решење о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине. Именовани су чланови Савета за запошљавање, Одбора за борбу против корупције, Одбора за друштвено – економски развој, привреду и финансије, Одбора за друштвене делатности, Одбора за избор и именовања, Одбора за награде и признања, Одбора за односе са верским заједницама, Одбора за пољопривреду и развој села, Одбора за представке и притужбе, Одбора за прописе и управу, Одбора за рад и развој месних заједница, Одбора за социјална питања, Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности, Одбора за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места и Одбора за заштиту и унапређење животне средине.

                                                                                                          Д.Динић