2020-10-20T09:31:10+02:00 20. октобра, 2020. 09:31 |

Утврђене приоритетне области развоја општине Кучево

У Канцеларији за за Локални економски развој (ЛЕР) одржан је иницијални састанак Координационог тима за израду Плана развоја општине Кучево у периоду од 2021. до 2027. године. Учесници састанка утврдили су и дефинисалиприоритетне области развоја које ће се наћи у Плану. То су: туризам, привреда, заштита животне средине, пољопривреда са руралним развојем и шумарством и социјална заштита. 

На састанку су формиране радне групе за сваку област и именовани њихови руководиоци. На челу радне групе за област туризма је Милош Петровић, за привреду Ненад Шулејић, заштиту животне средине Даријан Дрикић, пољопривреду Данијел Јовановић док је развој области социјалне заштите поверена Сањи Вукојевић.