2021-02-18T09:05:33+01:00 18. фебруара, 2021. 09:05 |

Веће обавезе пред рударима

Рудари Површинског копа „Дрмно“ уложили су прошле године много труда како би остварили постављене производне циљеве. Успели су да план производње откривке од 45.200.000 кубика јаловине реализују пре истека године. Производња угља била је за два процента мања од плана, али је с друге стране, у потпуности остварен план испоручене топлотне вредности угља термоенергетским капацитетима инсталисаним у Костолцу захваљући високој просечној калоријској вредности угља. 

Испуњене су и обавезе у погледу планираних количина угља за потребе рада термокапацитета у Свилајнцу и Обреновцу од близу 1,3 милиона тона ситног угља. Остварен је и план издвајања комадног угља за широку и индустријску производњу.

Током године, како нам је речено у рударском сектору Огранка „ТЕ-КО Костолац“, реализовани су и вредни инвестициони пројекти. У функцији је нова трафостаница „Рудник 4“ и приводе се крају радови на изградњу ЛЦ-17 линије бунара. Настављени су радови на изградњи западног гравитационог цевовода. Монтиран је и постављен нови уређај (Ф-трака) којом су створени услови за ископавање угља из другог угљеног слоја у зони рада петог БTO система. Завршени су радови на асфалтирању стационарних путева са источне и западне границе копа у укупној дужини око 2,7 километара. Освежен је возни парк помоћне механизације новим радним машинама и возилима за превоз радника.

У рударском сектору такође истичу да у прошлој години, због пандемије, нису реализовани послови набавке виталних делова за основну рударску механизацију, који су у функцији подизања њихове погонске исправности ради обезбеђивања услова за континуирану и предвидиву производњу.  

– Планом производње у овој години предвиђено је да се откопа 46.500.000 кубних метара јаловине и 9.350.000 тона угља. Производни планови се повећавају и зато приоритетно треба да се нађу решења за набавку виталне опреме за основну рударску механизацију која је ангажована на откривању угља, каже Веселин Булатовић, директор за производњу угља у Огранку „ТЕ-КО Костолац“. – Познато је, додаје Булатовић, да на свим багерима „SRs 2000“ постоји проблем са лежајевима окрета горње градње, а нови још нису набављени. Неопходно је да се реализују и јавне набавке из прошле године, које се налазе у Управи за јавне набавке, због жалби понуђача, а односе се на куповину редуктора и гусеничних чланака. Редуктори су нам неопходни за повећање погонске исправности везног транспортног система којим се угаљ из дробилане транспортује према Термоелектрани „Костолац А“ у Костолцу. На овом систему у раду су редуктори из седамдесетих година прошлог века и немогуће их је више одржавати, јер за њих нема резервних делова. Нове редукторе треба да уградимо и на збирним транспортерима 1800, који раде у склопу другог и трећег јаловинског система на копу „ Дрмно“. Важно је и да се обезбеде нови квалитетни гусенични чланци за машине са којима смо у дефициту. Поред преузетих обавеза из прошле године, у 2021. планирана су средства за изградњу још једне линије за дубинско предодводњавање копа, експропријацију, археолошке радове, техничку и биолошку рекултивацију, истиче Булатовић.

У овој години  биће настављени радови на стварању предуслова за реализацију идеје изградње новог контејнерског насеља на западној граници копа, до кога ће се долазити асфалтним путем. Изградња контејнерског насеља Запад реална је потреба с обзиром на чињеницу да се из године у годину коп развија и шири. Ову констатацију потврђује и податак да растојање између багера и одлагача на шестом БTO систему износи 11 километара. Зато је неопходно да се обезбеде услови да запослени буду смештени ближе радним и одлагалишним етажама.

Булатовић још истиче да коп „Дрмно“ није дограђен у потпуности за производњу од 12 милиона тона угља годишње.

– Недостаје још око 20 милиона евра за набавку неопходне опреме за откопавање угља. Реч је о опреми за другу етажну траку, самоходном транспортеру (бандвагену). Ако се ова опрема не уговори 2021, бојим се да коп неће имати спремне капацитете којима може одговорити новим производним захтевима по завршетку блока Б3. За производњу од 12 милиона тона угља годишње упоредо треба да се откопа и 56 милиона кубика јаловине. Овакав ниво производње захтева поуздану основну рударску механизацију и опрему, суву радну средину, адекватан број машина и возила помоћне механизације, неопходан број радника, сазнајемо од Булатовића. 

Р.Н.