2019-04-02T22:21:42+02:00 2. априла, 2019. 22:21 |

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ: Отворен конкурс за пријем у вртић

Јуче  је отворен конкурс за пријем деце у Предшколску установу „Мајски цвет“ у Великом Градишту. Конкурс ће трајати до 30. априла.

Пријаве се подносе на обрасцу који се добија у вртићу, а образац се може преузети са интернет странице http://vrticvg.edu.rs/ .

Уз попуњену пријаву родитељ, односно старатељ, обавезан је да достави потврду о здравственом стању детета која не сме бити старија од шест месеци од дана пријема документације. Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним правилником.