Захтеви за промене до закључења списка

У седишту Општинске управе Велико Градиште изложен је на увид део јединственог бирачког списка у циљу провере грађана да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене, грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Велико Градиште подносе Општинској управи од  7 до 14 часова сваког радног дана и у нерадне дане од 10 до 12 сати најкасније до дана закључења бирачког списка, 5. јуна 2020. године.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 1. јуна поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Велико Градиште. Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке градске, односно општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak , уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Share.

Comments are closed.

Skip to content