Штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, обавештава да ће се обезбедити  комуникација, како између чланова Комисије, тако и са подносиоцима захтева за покретање Комисије за процену потреба за додатном, образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом.

Приспели захтеви ће се решавати по приоритету, тако што ће се најпре доносити мишљење којима се предлаже подршка за укључивање ученика у наставу на даљину која је од 17. марта 2020.године организована за ученике основних и средњих школа, а потом и захтеви у којима се траже мере додатне подршке које се, у складу са прописима реализују на основу мишљења Комисије.

Захтеви за покретање Интерресорне комисије на обрасцу бр.1, могу се упутити на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, координатору Интерресорне комисије, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1 или електронским путем на е–адресу  jelena.bogdanovic@velikogradiste.rs

Контакт особа је Јелена Богдановић, координатор Интерресорне комисије Општинске управе Велико Градиште, коју можете контактирати на телефон 012-660-444 .

Share.

Comments are closed.

Skip to content