2018-05-28T12:40:41+02:00 28. маја, 2018. 12:40 |

ВЕЖБЕ НА ПОЛИГОНУ МОГИЛА

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“.

Вежбе ће се реализовати 30. и 31. маја у времену од 7 до 18 часова, на простору полигона „Могила“ који захвата објекте: Циганске ливаде (тт 79.5) – Могила – т.124 – Градско брдо.

-Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеном времену.

-Полигонски – вежбовни простор у којем ће се изводити вежбе са бојним МЕС биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ“ и обезбеђен стражарима.

-У току извођења активирања МЕС, у датим рејонима долазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камена и представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења, јер могу да изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

-Моли се становништво да у наведеном периоду и у наведено време не борави у означеном простору. Најстроже је забрањено свако прикупљање и дирање неексплодираних минско – експлозивних средстава и њихових делова, јер је то опасно по живот. При наиласку на неексплодирана МЕС свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или Команду ЦО КоВ у Пожаревцу. Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирањем неексплодираних МЕС и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања, могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу.