Влада Србије усвојила је Одлуку о промени правне форме „Електропривреде Србије“ из јавног предузећа у нејавно акционарско друштво, у којем Република Србија остаје једини власник. Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ наставиће да обавља делатности јавног предузећа на исти начин као и пре промене правне форме, наводи се у одлуци објављеној у Службеном гласнику. 

Укупан основни капитал ЕПС, који износи 365,1 милијарду динара, претвара се у 36.510.509 акција, номиналне вредности по 10.000 динара, тако да Република Србија стиче свих 100 одсто акција акционарског друштва. ЕПС АД ће остати власник укупне имовине и дужник обавеза Јавног предузећа, а наставиће се и сви судски поступци у име и против ЕПС-а. Сви уговори остају на снази, без потребе да се закључују нови анекси.

Влада је донела и Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта и нови Статут ЕПС-а. Према Оснивачком акту, претежна делатност друштва је производња електричне енергије, а може да обавља све друге делатности у складу са важећим прописима и одлукама друштва.

У изменама Оснивачког акта се прецизира да ће оснивач именовати свог овлашћеног представника у Скупштини ЕПС АД у року од 10 дана, као и да ће председник и чланови Надзорног одбора ЕПС и в. д. директора именован 2022. године, наставити да обављају своје функције до именовања нових. Садашњи извршни директори ЕПС-а настављају да обављају функцију извршних директора у оквиру Извршног одбора ЕПС АД.

Управљање и друга питања од значаја за обављање делатности АД ЕПС уређена су Статутом, у коме се наводи да је управљање организовано као дводомно. Органи друштва су Скупштина, коју чини један овлашћени представник оснивача, Надзорни одбор са седам чланова, од којих је један председник и један представник запослених, као и Извршни одбор са седам чланова. Статут уређује надлежности ових органа.

Извршни одбор има седам извршних директора, од којих је један генерални директор. Надзорни одбор ЕПС АД именује извршне директоре и једног од њих именује за генералног директора, на период до четири године.

​          

Share.

Comments are closed.

Skip to content