Вода из водовода Костолац и даље није за пиће и припрему хране, али може да се користи за санитарно хигијенске потребе.

Након што је водовод спровео асанацију изворишта и мреже у водоводу Костолац, 08.05.2024. узорковане су анализе В обима и хидробиолошке анализе на 5 тачака и то: на извориштима Ловац, Млава и у мрежи.

Анализе В обима обухватају све параметре који одређују здравствену безбедност воде, а хидробиолошке анализе обухватају присуство цијанобактерија и гвожђевитих бактерија.

Анализе В обима су исправне по питању свих испитиваних параметра, изузев што је и даље био присутан мирис. Резултати хидробиолошких анализа на извориштима Ловац, Млава и у мрежи су исправни. Резултати радиолошких анализа су још у току.

По захтеву Водовода, Завод за јавно здравље Пожаревац ће узорковати и вршити испитивања воде 3 дана за редом узастопно на извориштима Ловац и Млава и на свим тачкама у мрежи на основни преглед. Очекује се да те анализе буду готове следеће недеље.

Завод за јавно здравље Пожаревац тренутно прикупља све резултате испитивања који су предвиђени Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ бр.42/98 и 44/99 и Сл. Гласник РС, бр. 28/2019), како би се могло дати стручно мишљење о здравственој безбедности воде за пиће из Костолца.

Share.
Leave A Reply

Skip to content