2021-01-30T11:02:11+01:00 30. јануара, 2021. 11:02 |

Водомери у Кличевцу

„Електропривреда Србије“ је, као инвеститор, на почетку ове године, предала на управљање Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Пожаревац водоизвориште Кличевац са изграђеном водоводном мрежом у селу.

Као и у селима Дрмно и Стари Костолац ЕПС ће и у Кличевцу наставити да плаћа месечну потрошњу домаћинстава до 30 кубика воде, а све преко тога измириваће власници прикључака.На водоводној мрежи у Кличевцу је близу 500 домаћинстава. У току је попис свих прикључака како би се урадили уговори за кориснике, потврдио је за „Реч народа“ Александар Димитријевић, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац:

-ЈКП тренутно ради преглед свих прикључака у селу. Цео систем је рађен по пројекту, али и ту има случајева да је било повезивања директно на хидрантску мрежу. По пројекту у Кличевцу постоји и резервоар како би увек било довољно воде у систему и одговарајући притисак у сеоској мрежи. Резервоар до сада није био коришћен, па се испитује. Када се време пролепша урадиће се детаљна дезинфекција. Очекујемо да до 1. марта комплетан систем водоснабдевања Кличевца буде спреман. До тада ћемо уградити водомере за све потрошаче и то ће бити уређаји са даљинским очитавањем, који постоје у Кленовнику и Старом Костолцу.

Пожаревац је у претходном периоду имао довољно воде мада је и даље повећана потрошња. У „Водоводу“ сматрају да је то вероватно због празника којима обилује цео јануар. Потрошња у јануару ове године је већа него у децембру прошле. На водоводној мрежи, чак и током недавних ледених дана, није било већих интервенција. Издржала је јануарске минусе.

ДОБРА ВОДА ИЗ ДУБИНЕ

А. Димитријевић

Како каже директор овог пожаревачког Јавног предузећа, оба бунара са изворишта су издашна и у некој каснијој фази одавде би могли да се снабдевају мештани суседног села Речица. Вода је изузетног квалитета и долази са дубине од 180, односно 120 метара:
-У току су активности на сређивању потеза где је извориште, прегледа се инсталација и поставља хлоринатор. Иначе, вода из Кличевца је изузетног квалитета и не тражи никакав третман сем хлорисања. На изворишту су два бунара, један је на дубини од 180 метара, а други на 120 метара. Њихов капацитет треба да задовољи потребе оба поменута села. Оба бунара су црпила воду са исте дубине, али је на једном дошло до неких проблема са урушавањем тако да је сада плићи и мање издашности. У плану је да се на изворишту ради и један нови заменски бунар на 180 метара са истим квалитетом воде до краја године. Тако би насеље било обезбеђено за дужи временски период.

Исправност воде водовода у Кличевцу као и других водовода у систему ЈКП „ВИК“ контролише интерна лабораторија и референтна лабораторија Завода за јавно здравља Пожаревац. Квалитет воде је бактериолошки и хемијски сасвим задовољавајући и вредности су далеко испод недозвољених.