2020-10-16T10:44:35+02:00 16. октобра, 2020. 10:44 |

„Водопривреда“ ангажована у целој западној Србији

„Водопривреда“ Пожаревац приводи крају радове на изградњи и одржавању хидротехничких објеката широм западне Србије.

Како кажу у овом предузећу, последњи је тренутак за спровођење мера које ће обезбедити да се мирније и безбедније дочекају и испрате предстојећа зима и пре свега пролеће.

(На слици: Река Лужница, село Каран, општина Пожега)


      Ненад Милановић

Из овог предузећа подсећају да се на заштити брана и водотокова константно мора радити превентивно, све у циљу да се избегну акцидентне ситуације попут поплава. Постојећи системи се морају одржавати и унапређивати, јер се једино тако обезбеђује њихова стабилност неопходна у променљивим климатским и хидролошким условима.

– Пожаревачка „Водопривреда“ је почетком октобра, као и сваке године, у фази обављања редовног одржавања објеката Србијавода, Ђердапа, односно, Електропривреде Србије, на подручју Браничевског округа. Према програму републичке Канцеларије за јавна улагања, у овом моменту изводимо радове на подручју Чачка, Пожеге, Лучана и Гуче, наглашава директор пожаревачке Водопривреде Ненад Милановић. 

                                                      Река Драгачица, Гуча

 

РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА ДРУГОГ РЕДА

„Врећаста брана“ у Књажевцу

Водопривреда је током ове године била ангажована на пословима који су се одвијали на више значајних објеката. Радило се на пројектима Србијавода на регулацији реке Чемернице у Чачку и реке Лужнице у селу Каран, у Општини Пожега. У питању су заштитни регулациони објекти који штите локалну инфраструктуру, путеве, мостове, индустријске водозахвате. 

Такође, када је у питању рад Водопривреде на подручју Западне Србије, према наводима техничког директора Драгана Савића, ово предузеће учествује и у реализацији пројеката које финансира Канцеларија за контролу јавних улагања. Реч је о општинама Лучани и Гуча, у којима се радови изводе на неколико локација. 

      Драган Савић

– У питању је регулација водотокова другог реда. Један објекат се налази у Лучанима, у самој Гучи су три објекта, а у селу Котража (Гуча) један. Спровођењем радова на тим локацијама, не само да се штите домаћинства локалног становништва и речне обале, већ и читав низ инфраструктурних објеката као што су школе, мостови, путеви, наменска индустрија… Ти радови би требало да буду завршени ове године, под условом да нас послуже временске прилике, рекао је Савић, и додао: 

– У Тополи се тренутно, уз помоћ Фонда за развој Абу Дабија, реализује пројекат наводањавања. Наше предузеће гради два резервоара. Такође, у току су радови за потребе Електропривреде Србије, тачније за Костолац. Неки од тих послова су новоуговорени и односе се на одржавање њихових објеката. Завршена је и врећаста брана у Књажевцу, као и још неколико пратећих објеката из система редовног одржавања у Књажевцу, Сврљигу и Зајечару. Већина радова на објектима које одржавамо за Србијаводе и Ђердап, у завршној су фази, нагласио је Савић. 

На територији Браничевског округа, недавно су окончани радови на одржавању водотокова другог реда у општинама Мало Црниће и Петровац на Млави. 

У пожаревачкој Водопривреди већ се припремају за нове пројекте, санационе радове и евидентирају се критичне тачке на којима се интензивно мора радити. 

                           Прелаз механизације преко Млаве

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„LIDER“ ТЕХНОЛОГИЈА СКЕНИРАЊА

Прошле године завршeно је пробно снимање слива регулисаног дела реке Млаве и једног дела Велике Мораве такозваном „lider“ технологијом скенирања из ваздуха. На овај начин добијен је тродимензионални приказ који је користан за све будуће пројекте, анализе и предрачуне. Нажалост, промоција резултата није одржана због тренутне епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом.    

М. П.