2018-09-13T09:39:51+02:00 13. септембра, 2018. 09:39 |

ВОДОПРИВРЕДА ДОО ПОЖАРЕВАЦ: Увек поуздан партнер

И овогодишњу националну манифестацију Љубичевске коњичке игре, по доброј традицији, подржало је предузеће „Водопривреда“ д.о.о. Пожаревац, које предводи директор Ненад Милановић. Он је уручио пехар победнику галопске трке „Костолац“, у којој су се надметала грла до две године.

Ова компанија је од самог почетка, што значи 55 година, уз Љубичевске коњичке игре, од којих је неколико година старија.

„Водопривреда“ је основана је 1956. године и овог месеца навршава 62 године постојања и рада. У свом домену слови за увек сигурног и поузданог пословног партнера широм Србије. Отуда се може рећи да, као и када је реч о Љубичевским играма, и овде говоримо о озбиљној традицији вредној похвале и поноса, коју је „Водопривреда“ саградила на високом степену озбиљности, квалитета, поузданости и одговорности. Подсећамо и да је директор Ненад Милановић прошлогодшњи носилац престижног признања Града Пожаревца.

Иначе, примарна делатност Водопривреде изградња хидротехничких објеката, у оквиру које се изводе радови на изградњи брана и насипа – ископавање водених путева, пристаништа, марина, устава, каскада и других објеката, као и извођење речних радова (утврђивања обала). У оквиру земљаних радова се употребом грађевинске и теретне механизације врши ископ, утовар и транспорт материјала из ископа, као и уклањање песка, муља и другог материјала из корита водених токова. Водопривреда врши и сузбијање вегетације, како машински, тако и ручно. Врши и хемијску примену разних препарата, као и биолошку, која подразумева порибљавање затрављених канала.

Ово предузеће такође ради на изградњи мостова, пропуста и осталих објеката који омогућавају несметано функционисање система за наводњавање и одводњавање и заштиту од штетног дејства вода, а врши и радови у камену, када услед колебања водостаја и природног тока воде долази до ерозије земљаног материјала, односно, одрона са обала река, а понекад и даље са заштитних насипа.

А. М.