На територији Градске општине Костолац је за извођење овогодишњих јавних радова ангажовано шест лица. Посао су започели првог септембра, са планом завршетка до краја године.

Три лица су задужена за кошење и три за сакупљање смећа. У питању су особе са првим и другим нивоом квалификације, које су ангажоване у сарадњи са Националном службом за запошљавање, а на иницијативу Града Пожаревца и Градске општине Костолац. 

 Новац за њихова примања издвојен је из буџета Града  Пожаревца, за потребе спровођења пројекта јавних радова под називом „Уређење градских и сеоских зелених површина у циљу заштите животне средине на територији Градске општине Костолац“.  

– Јавни радови се спроводе годинама уназад као мера активне политике запошљавања, која има за циљ радно ангажовање првенствено теже запошљивих лица и незапослених у стању социјалне потребе, као и остваривање одређеног друштвеног интереса, наводе у Градској општини Костолац и додају: 

– У период од два и по месеца, колико трају овогодишњи јавни радови, све активности су се одвијале по унапред предвиђеном плану и програму, како у граду Костолцу, тако и у припадајућим селима: Петки, Кленовнику, Острову и Селу Костолцу. Кошене су зелене површине, орезиване гране, сечена трула стабла, окопаване младе саднице, сакупљано је лишћа и остали отпад на зеленим површинама, радило се издувавање и чишћени су спортски терени. Такође су уклањали отпад са мањих дивљих депонија на подручју целе Градске општине и транспортовали га на градску депонију. Радови се настављају на основу плана пројекта, а све у циљу заштите животне средине.

Текст: А. М. 

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content