2021-11-25T08:53:11+01:00 25. новембра, 2021. 08:53 |

За јавне радове у Костолцу ангажовано шест лица

На територији Градске општине Костолац је за извођење овогодишњих јавних радова ангажовано шест лица. Посао су започели првог септембра, са планом завршетка до краја године.

Три лица су задужена за кошење и три за сакупљање смећа. У питању су особе са првим и другим нивоом квалификације, које су ангажоване у сарадњи са Националном службом за запошљавање, а на иницијативу Града Пожаревца и Градске општине Костолац. 

 Новац за њихова примања издвојен је из буџета Града  Пожаревца, за потребе спровођења пројекта јавних радова под називом „Уређење градских и сеоских зелених површина у циљу заштите животне средине на територији Градске општине Костолац“.  

– Јавни радови се спроводе годинама уназад као мера активне политике запошљавања, која има за циљ радно ангажовање првенствено теже запошљивих лица и незапослених у стању социјалне потребе, као и остваривање одређеног друштвеног интереса, наводе у Градској општини Костолац и додају: 

– У период од два и по месеца, колико трају овогодишњи јавни радови, све активности су се одвијале по унапред предвиђеном плану и програму, како у граду Костолцу, тако и у припадајућим селима: Петки, Кленовнику, Острову и Селу Костолцу. Кошене су зелене површине, орезиване гране, сечена трула стабла, окопаване младе саднице, сакупљано је лишћа и остали отпад на зеленим површинама, радило се издувавање и чишћени су спортски терени. Такође су уклањали отпад са мањих дивљих депонија на подручју целе Градске општине и транспортовали га на градску депонију. Радови се настављају на основу плана пројекта, а све у циљу заштите животне средине.

Текст: А. М.