Након завршетка прве фазе трећег циклуса програма подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ 22. септембра, током које су се за учешће у програму пријављивали послодавци, прелиминарни подаци показују да послодавци веома подржавају овај програм, будући да је њихово интересовање превазишло интересовање из претходна два циклуса.

За учешће у овогодишњем програму „Моја прва платаˮ пријавило се 10.313 послодаваца са територије Републике Србије, којима је потребно укупно 26.905 младих практиканата за 18.006 различитих радних позиција. Филијале Националне службе за запошљавање ће у наредном периоду извршити обраду података  и проверу испуњености услова за учешће у програму свих поднетих пријава и оглашених позиција послодаваца. Од 23. септембра, на порталу Моја прва плата биће објављене све одобрене позиције послодаваца.

Национална служба за запошљавање је 22. августа расписала Јавни позив за реализацију овогодишњег програма „Моја прва платаˮ, који ће бити реализован кроз четири фазе.

Друга фаза је намењена незапосленим лицима, која ће за учешће у програму моћи да се пријаве од 03.10. до 31.10.2022. године, такође на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Трећа фаза програма односиће се на избор кандидата од стране послодаваца. Послодавци ће имати могућност да врше процес селекције пријављених кандидата од самог почетка њиховог пријављивања, а повезивање (коначан избор) кандидата ће послодавци из приватног сектора обавити у периоду од 01.11. до 15.11.2022. године, а послодавци из јавног сектора у периоду од 16.11. до 30.11.2022. године.

У року од 15 дана од дана коначног избора кандидата, на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs биће објављена листа оглашених позиција послодаваца са бројем одобрених кандидата.

Четврта фаза реализације програма подразумеваће потписивање тројног уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата, и почетак спровођења програма у року од 15 дана од дана формирања листе оглашених позиција послодаваца са бројем одобрених кандидата.

За ову годину је планирано да се у програм укључи до 10.000 младих старости до 30 година, са најмање средњим образовањем и без радног искуства. Програм ће се спроводити код послодавца, у приватном и јавном сектору, у трајању од 9 месеци.

Током трајања програма, Национална служба за запошљавање ће на месечном нивоу исплаћивати младима са средњим образовањем новчану накнаду у износу од 25.000 динара, док ће младима са високим образовањем исплаћивати 30.000 динара, уз уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести.

Овим програмом даје се могућност младима који немају радно искуство да обаве праксу на конкретним пословима код послодавца, у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад, како би на тај начин повећали своје могућности за запошљавање.

Јавни позив за овогодишњи програм „Моја прва плата“ и све информације о програму налазе се на сајту Националне службе за запошљавање (www.nsz.gov.rs), као и сајту Моја прва плата (www.mojaprvaplata.gov.rs).

Share.

Comments are closed.

Skip to content