2020-08-05T09:36:04+02:00 5. августа, 2020. 09:36 |

За смештај 900 радника

На Површинском копу „Дрмно“ почеле су припреме за изградњу логистичког насеља на крајњој западној граници лежишта. У овој години требало би да се заврши поступак експропријације два хектара земљишта, уради пројектна документација и спроведе поступак јавне набавке како би изградња насеља отпочела у наредној години.  

До сада су изграђена два контејнерска насеља, једно у селу Дрмно и друго на источној граници површинског копа, на потезу села Кличевац. С обзиром на динамику ширења копа и проширење производних капацитета на 12 милиона тона угља годишње, указала се потреба за изградњом објеката за смештај радника. Насеље ће бити лоцирано у непосредној близини трафостанице „Рудник 4“. 

Постојећа локација контејнерског насеља Дрмно је превазиђена с обзиром на то да се ситуација на копу, од формирања овог насеља до данас, значајно изменила, истиче Машан Трифуновић, директор Дирекције за производњу угља и додаје: Повећале су се дужине транспортних система откривке и угља. Померио се фронт одлагања откривке, тако да је насеље остало у позадини одлагалишта, а повећао се и број система на откопавању откривке. Значајно су удаљене и одводне линије бунара.

Контејнерско насеље треба да обезбеди услове за смештај око 900 радника који раде на првом, трећем, четвртом и шестом јаловинском систему. Биће обезбеђен и простор за смештај радника помоћне механизације за пружање логистичке подршке.

РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕШТАЊЕ НАСЕЉА

Постојећи положај контејнерског насеља Дрмно ствара одређене проблеме. Губи се много времена у превозу радника, продужено је време доласка екипа за интервенције на терену, повећано је хабање возила и механизације, већа је потрошња горива…Због свега тога пословодство рударског сектора огранка „ТЕ-КО Костолац“ одлучило је да почне са измештањем постојећег насеља Дрмно на запад, пратећи динамику развоја копа.

У новом насељу биће смештени и они који раде на померању трачних транспортера. У оквиру савременог насеља биће обезбеђен смештајни простор за надзорно-техничко особље, које ће управљати организацијом рада рударских система у овом делу копа. Ново насеље биће опремљено свом неопходном инфраструктуром. Радници у новом насељу имаће на располагању просторије за пресвлачење, купање, састанке…Испред насеља, до кога ће се долазизи асфалтним путем, планира се изградња великог паркинга, сазнајемо од Трифуновића. 

У контејнерском насељу на источној страни остаће запослени који раде на петом и другом јаловинском рударском систему као и запослени који су ангажовани на угљеном систему. Овде такође остаје и део запослених из помоћне механизације који ће пружати логистичку подршку радницима са поменутих система у овој зони копа „Дрмно“.  

                                                                                                                                Р.Н.