2019-11-28T08:33:35+01:00 28. новембра, 2019. 08:33 |

ЖАГУБИЦА: Јавна расправа о буџету за 2020.

Према нацрту буџета за 2020. годину, који је Општинско веће Жагубице упутило на јавну расправу пре скупштинског усвајања, предвиђен је укупан приход од 465 милиона динара. Износ буџета је већи од овогодишњег за 65 милиона динара и како је образложено, реално би био 420 милиона динара. У Општини Жагубица рачунају да ће остатак средстава бити према пројектима обезбеђен од стране Министарства финансија Републике Србије.

Расходи су планирани у износу од 453,6 милиона динара и биће расподељени за инвестиције и на кориснике буџетских средстава. У структури расхода највеће суме су планиране за основно образовање 26 милиона динара, средње образовање 7 милиона, рад Дечије установе „Полетарац“ 39 милиона динара, Дом здравља 8 милиона, Културно просветни центар 9 милиона, Завичајни музеј Хомоља 12 милиона динара…Превоз ученика следеће године из буџета ће биће финансиран са 14 милиона динара, а превоз грађана са 5 милиона. Преко јавних позива, буџетска средства се планирају и за спорт, удружења у области пољопривреде, невладине организације, верске заједнице.