2021-07-22T10:56:15+02:00 22. јула, 2021. 10:56 |

Жагубица пример добре праксе

Опшштна Жагубица је проглешена за пример добре праксе на недавном скупу у Нишу у оквиру Програма СВИС ПРО.

Реч је о Програму пружања правне помоћи и подршке за око 3.500 грађана. Најзаступљенији у досадашњој рализацији пројекта у Жагубици су биле, по речима координаторке Милене Пајић, најрањивије категорије грађана, жене, особе са инвалидитетом, тешко запошљиве и дуготрајно незапослене особе.