Инклузија у образовању, појам који се све чешће чује међу наставницима, ученицима и њиховим родитељима, подразумева право сваког детета на образовање, почев од деце у предшколском узрасту па до високошколаца. У најширем смислу речи инклузија у образовању је образовање доступно свима, могућност сваког детета да упише и редовно похађа школу. Једна школа за све – и за оне са тешкоћама у развоју, за просечне и талентоване, са тешкоћама у развоју и инвалидитетом, за Роме… 

У Србији, образовање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом одвија се у склопу редовног и специјалног система.

У Пожаревцу, школска одељења која похађају деца са сметњама у развоју и инвалидитетом постоје у основним школама „Доситеј Обрадовић“ и „Свети Сава“. Поред тога, ова група ученика наставу похађа и у редовним одељењима у склопу индивидуалног образовног плана (ИОП).

АСИСТЕНТ И ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ

Када говоримо о деци са сметњама у развоју још од укључивања у вртићке групе, та деца се идентификују и у зависности од проблема које имају, могу бити самостално укључена у групу, а могу имати и личног пратиоца.

Према речима директорке пожаревачке ОШ „Свети Сава“ Маргарете Секуловић, у нашем образовном систему и даље постоји могућност школовања деце са сметњама у развоју у посебним одељењима која више нису тако чест случај. У њима, са децом која имају вишеструке сметње  ради стручан наставни кадар, дефектолози, који су најчешће по струци олигофренолози. 

Такође, више од десет година постоји и могућност укључивања деце са сметњама у развоју у редовна одељења у којима они могу да похађају наставу било самостално, било у пратњи асистента или личног пратиоца. Ангажовања педагогошког асистента показало се као велика помоћ деци који.

Када су у питању деца са инвалидитетом, пратилац им је потребан највише из техничких разлога. 

Маргарета Секуловић

-Школе имају обавезу да ученицима са инвалидитетом који похађају наставу редовним путем, прилагоде услове у којима ће учити. Између осталог, у одељењу се настава реализује искључиво на првом спрату, затим у свим школама постављене су рампе намењене инвалидним лицима, а постоје и посебни санитарни чворови. Морам да истакнем да велику подршку у настојањима да обезбедимо неопходне образовне услове свој деци, имамо од пожаревачке локалне самоуправе, увек је имала разумевање да помогне када јој се обратимо са захтевом за додатна средства неопходна например за набавку такозваних асистивних технологија, објашњава Секуловић и додаје: 

-При попуњавању посебних упитника који се достављају образовним установама,  наводимо проблеме које ученици имају и у складу са тим проблемима и сазнањима  Министарство просвете обезбеђује бесплатне уџбенике, са увећаним фонтовима и на Брајевом писму. 

ТРИ ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВНА ПЛАНА

Школа има разрађен принцип за укључивање деце са сметњама у развоју у образовни систем. Први корак је сачињавање образовног профила ученика, учитељ при описивању почиње од тога шта дете може, а не шта не може. 

-Постоје три такозвана индивидуална образовна плана: индивидуални образовни план 1 за ученике са лакшим сметњама у развоју, затим индивидуални образовни план 2 ку оквиру кога се наставни садржаји прилагођавају ученику и индивидуални образовни план 3 за ученике који су надарени, а којима је потребно пружити посебну пажњу и подршку, јер њихове интелектуалне могућности и интересовања превазилазе оно што наставно градиво нуди. Када се говори о инклузији важно је истаћи да ту нема неког правог рецепта. Нико вам не може тачно рећи како би требало радити са децом која имају  сметње у развоју. У овим случајевима не постоји општа формула. Свако дете је прича за себе, свако дете тражи посебан приступ, истиче Маргарета Секуловић.

У прво време је међу просветним радницима владао страх од тога како ће се целокупан процес индивидуалног образовања спроводити и да ли ће се у томе успети.  Сада је све много другачије јер је  наставни кадар у претходном периоду доста радио на овим непознаницама, прошао многе обуке и стручна усавршавања.

Без индивидуално образовног плана за надарене            

У Основној школи „Свети Сава“ у Пожаревцу, ученици са сметњама у развоју који похађају посебна одељења раде по програму ИОП 2. Они који су укључени у редовна одељења обухваћена су ИОП-ом 1 и ИОП-ом 2. 

Према речима директорке Секуловић, у овој образовној установи тренутно нема ученика који раде по индивидуалном образовном плану ИОП 3 који се односи на надарене ђаке. 

ЕДУКАЦИЈА РОДИТЕЉА 

Правилима односно упутствима за формирање одељења одређено је да у једном одељењу, не могу бити више од два ученика која раде по индивидуалном образовном плану (ИОП). Дешава се да родитељи ученика понекад не прихватају ситуацију да се у одељењу њихове деце образују и деца са сметњама у развоју. То је уједно и разлог због кога се мора више радити на едукацији и промени свести родитеља да и деца са сметњама у развоју имају право на школовање. 

-Спровођење инклузијe у образовању, стварање услова да се и деца са сметњама у развоју укључују у образовни систем, обавеза је целокупне друштвене заједнице. Многи и не знају да у инклузивну групу деце не спадају само деца са сметњама у развоју или са неким обликом инвалидитета. Обухват је знатно шири, ту су и деца из маргинализованих група, деца лошијег социо – економског статуса, они који имају проблеме у учењу, понашању, социјализацији. У свим овим случајевима веома је важна сарадња школе са родитељима тих ученика. И не само са њима већ и са бројним установама у смислу мултисекторске сарадње – са Домом здравља, Центром за социјални рад, локалном самоуправом. Канали комуникације морају бити проходнији него што су сада, како би свакоме пружили шансу да у складу са својим могућностима оствари максимум у образовању, каже Маргарета Секуловић. 

М. П.

Share.

Comments are closed.

Skip to content