ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ПОЖАРЕВЦУ

Образовање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у Србији се одвија у оквиру два паралелна система, редовног и специјалног. 

Доношењем Закона о основама система образовања и васпитања 2009. године омогућено да се кроз системску и институционалну подршку омогући успешно укључивање и напредовање сваког детета у процесу образовања.

У Пожаревцу, деца са сметњама у развоју имају могућност да се образују у специјалним oдељењима у основним школама „Доситеј Обрадовић и „Свети Сава“. 

Циљ инклузивног образовања је да се уклоне сви видови баријера и дискриминације које би се односиле на пол, националну припадност, верско и социо‐економско порекло, сметње у развоју и инвалидитет, здравствено стање или било које друго лично својство појединца.

УЧЕЊЕ ПРЕМА ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ

У пожаревачкој Основној школи „Доситеј Обрадовић“, годинама уназад организована су одељења ученика са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу. 

Према речима директорке Иване Јоксимовић, у последње три године број одељења је увећан, па се уместо у оквиру два, настава одвија у оквиру три одељења. 

        Ивана Јоксимовић

-Имали смо два одељења ученика мешовитих разреда, а од пре три године три одељења у којима уче ђаци са различитим тешкоћама при учењу и развоју (Даунов синдром, различити облици аутизма, АДХД, деца са вишеструким сметњама, моторичким и говорним сметњама). Наставу по посебном образовном програму похађају и ученици са вишеструким сметњама. Три дефектолога, наставника, раде са ученицима, а према решењима Интерресорне комисије једном броју ђака, поред редовних основних предмета чија наставна градива деца обрађују заједно са дефектолозима, омогућено је и учење других предмета. У реализацији овог програма учествују и наставници енглеског језика и информатике. За сада, у сва три одељења наставу похађа укупно петнаест ученика 1, 4, 5, 6, 7. и 8. разреда. Са њима дефектолози Валерија Симоновић, Славица Ивковић и Јелена Стевић Анастасијевић реализују наставни план и програм по индивидуалном образовном плану 2. Реч је о програмима који се спроводе са посебном подршком ученицима, каже Јоксимовић и додаје: 

-Дефектолози су врло посвећени, предани свом послу. Захваљујући свему томе, ученици имају могућност да у складу са својим могућностима и напредују. За сваког ученика ради се посебан педагошки профил и за њега посебан план и програм  наставе и учења са посебном подршком. Деца са сметњама у развоју која похађају нашу школу, уколико се покажу као добри ђаци, могу постати и добитници Вукове дипломе, истиче директорка ОШ „Доситеј Обрадовић“. 

О изградњи Сензорне собе

-Оно што Школи тренутно мањка јесте простор. Иако ученици имају добре услове, желели бисмо да те наше капацитете проширимо и да деци у нашој образовној установи, обезбедимо комфорнији простор и боље услове за рад. Циљ нам је и изградња Сензорне собе за ученике са сметњама у развоју, која је посебно корисна деци и ученицима са АДХД синдромом, наглашава Јоксимовић.

ПРОГРАМ „IOP 2“ И У РЕДОВНИМ ОДЕЉЕЊИМА

Иначе, деца са сметњама у развоју, уз помоћ својих учитеља и наставника у овој пожаревачкој образовној установи, предавања по програму „IOP 2“ слушају и у редовним одељењима. Јоксимовић објашњава да се и за њих израђује посебан педагошки профил и програм наставе и учења са подршком. 

Посебан акценат стављен је на ангажман личних пратилаца, услугу која се у Граду Пожаревцу извесно време успешно реализује захваљујући Удружењу за неговање здравих стилова живота „Веритас“ и локалне самоуправе.   

-Личне пратиоце у нашој школи имају сви ученици са сметњама у развоју обзиром на то да их је потребно испратити од куће до школе и назад, затим неопходна им је помоћ приликом одласка у тоалет, то јест свакодневна нега, без које не могу, рекла је Јоксимовић, истакавши добру сарадњу са родитељима деце са сметњама у развоју, који равноправно учествују у свим активностима које Школа организује. 

М. П.

Share.

Comments are closed.

Skip to content