2020-06-21T11:17:00+02:00 21. јуна, 2020. 11:17 |

Заштита кромпира

Гајење кромпира у браничевском округу заступљено је у великом броју газдинстава, намењеном како за продају, тако и за употребу у домаћинству. Од велике је важности да се у јако променљивим метеоролошким условима омогући нормалан раст и развој гајене биљке, и заштити од проузроковача болести и штетних инсеката.


Најзначајнији патогени кромпира су проузроковачи пламењаче кромпира (Phytophthorainfestans) и црне пегавости кромпира (Alternariasolani). Инфекција овим патогенима у фазама интензивног пораста кромпира могу  довести до великих штета и значајног губитка приноса. Симптоми проузроковача пламењаче (Phytophthorainfestans) најпре су препознатљиви по појави воденастих пега, које се потом повећавају и добијају мрку боју, а на наличју листова јавља се беличаста превлака конидија и конидиофора. Ширењем пега бива захваћен цео лист који изумире и сасушује се. Симптоми пламењаче кромпира могу се, осим на листу, јавити на стаблу и кртолама. Услед јачег напада долази до заразе свих надземних делова и биљка изгледа као да је спржена ватром, одакле и назив проузроковача- пламењача кромпира.

На зараженим кртолама могу се запазити некротичне пеге, а њиховим пресецањем уочава се трулеж – воденасто ткиво мрке боје. Симптоми проузроковача црне пегавости кромпира (Alternariasolani) имају изглед изражене зонираности, налик на “мету”, тамне боје, округле, а са старењем углавном бивају оивичене нервима. Око пега јавља се хлороза. Сасушено лишће остаје причвршћено на стаблу. На кртолама пеге су тамне и улегнуте, а ткиво унутар пеге је суво.

-На територији браничевског округа усеви кромпира зависно од времена сетве, налазе се у фазама од интензивног пораста до пуног цветања. Честе падавине у протеклом периоду створиле су повољне услове за остварење инфекција најзначајнијим проузроковачима болести кромпира. Произвођачима се у циљу заштите препоручује примена фунгицида: Ridomil Gold MZ 68 WG (а.м. металаксил –М +манкозеб) у количини 2,5 kg/hа (каренца 21 дан), Leonida (а.м. металаксил -М+ флуазинам) у количини 0,5-0,6 l/hа (каренца 21 дан), Equation pro WG, Espada, Effort WG (а.м. цимоксанил + фамоксадон) у количини 0,4 kg/hа (каренца 14 дана), Silueta (а.м. пропамокрб -хидрохлорид + манкозеб) у количини 4 l/hа (каренца 14 дана), Kardinal plus (а.м. пропамокарб – хидрохлорид + флуазинам) у количини 2 l/hа (каренца 7 дана), Consento (а.м. пропамокарб –хипохлорид + фенамидон) у количини 1,67 -2 l/hа (каренца 7 дана), Infinito SC (а.м. пропамокарб – хидрохлорид + флуопиколид) у количини 1,2 -1,6 l/hа (каренца 7 дана), истиче Невена Ристић, мастер инжењер пољопривреде у ПССС Пожаревац.

                                                                                                                                  Д.Д.