Заштитник грађана Зоран Пашалић наглашава да надлежни органи треба да раде на унапређењу положаја жена које живе на селу, посебно старијих жена, и да им олакшају приступ услугама у заједници.

Пашалић је поводом Међународног дана жена на селу, 15. октобра, подсетио да жене које живе на селу, посебно старије, представљају једну од најрањивијих категорија становништва и да им је отежан приступ здравственим, социјалним и другим услугама у заједници, као и јавном превозу.

Заменица Заштитника грађана је позвала све жене на селу, посебно старије жене, да се обрате Заштитнику грађана у ситуацијама када сматрају да су им права повређена или када надлежни органи нису предузели мере из својих надлежности како би жене, посебно оне старије, оствариле своја права.

Заменица заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић навела је да жене на селу нису економски самосталне и ретко поседују имовину, да не остварују увек право на пензију и да до недавно није постојао законски основ да им се вреднују бројни сати које проводе у неплаћеном кућном раду, водећи бригу о другим члановима породице, о домаћинству и о пољопривредном газдинству.

Стојановић је рекла да је важно да жене на селу, посебно старије жене, буду оснажене да надлежним органима пријаве насиље сваке врсте и да препознају разне облике дискриминације која се врши над њима, као и да је неопходно радити на подизању њихове свести о различитим облицима насиља у породици и о механизмима заштите.

Заштитник грађана ради на унапређењу остваривања права жена на селу, са посебним фокусом на старије жене и кроз пројекат Јачање капацитета Заштитникa грађана у заштити и промоцији економско-социјалних права, у складу са ратификованим одредбама Ревидиране европске социјалне повеље, који подржава Савет Европе, рекла је Стојановић.

Share.

Comments are closed.

Skip to content