2020-12-13T10:07:20+01:00 13. децембра, 2020. 10:07 |

Зоотехничке мере код узгоја телади

Пошто је теле засушено, треба га издвојити у кавез или бокс. Пожељно је теле држати у породилишту прва 24 сата на температури између 10 и 18° C. На млечним фармама код нас праве се типске кућице за новорођену телад у којима се телад држи првих 14 дана. При конструкцији ка-
веза и њиховом смештају битно је онемогућити непосредан контакт тек рођеног телета с другом телади. Кавези су димензија 1,2 – 1,5 x 1 м2.

Треба их сместити, по могућности, у засебан простор, ограђен са три зида и кровом. Уколико је телад смештена у затвореним просторима (топли узгој), онда ваља одржавати температуру 15 – 18° C и релативну влагу од 60 – 80 одсто. Под кавеза је од летви, а сваког се дана простире све-
жом сламом.

-Након две недеље телад се из индивидуалних кавеза или боксова премешта у просторе за групно држање. Ту се смешта око 5 телади по боксу, с тим да је потребно осигурати 2 м2 по телету. Под мора бити топао, еластичан и прикладан за дезинфекцију. Одбијена телад, у доби од другог до шестог месеца, држи се у групама од 6 до 12 грла. По једном телету је потребно осигурати 2,5 до 3 м2 површине у затвореном (наткривеном) простору. Ако се телад држи у затвореним објектима, ваља по једном грлу осигурати 7 м3 простора,при природној вентилацији, истиче Ненад Вујчић, дипл. инж. пољопривреде за сточарство у ПССС Пожаревац.

Ваља имати на уму да екстремне временске прилике не делују увек неповољно на телад уколико се она држе у природним условима. Потребно је само осигурати сув лежај и спречити промају. При изградњи теличњака одређеног типа не сме се мењати систем држања, дакле, теле једном стављено у хладни узгој не смемо премештати у топли узгој и обрнуто. Идеални теличњак за већа стада требало би да саржи профилакторијум, део за телад које сише и део за одбијену телад,