Не користи мобилни телефон док управљаш возилом. Угрожаваш и друге и себе! Ум на друм.