Александра Ћирић је завршила школовање као  матуранткиња друштвено-језичког   смера у Пожаревачкој гимназији. Током школовања истакла се активностима у спорту, посебно на такмичењима из одбојке и атлетике.

Са одбојкашком екипом школе учествовала је на такмичењима и турнирима. Ван школе је активни играч   у женском Одбојкашком клубу „Млади радник“ и сада је капитен екипе. Одбојка је у сфери њених интересовања од раног детињства. Она природу својих интересовања објашњава следећим речима: „Од када сам била мала, волела сам дружење и спортске активности. Била сам јако хитра“. Особине је задржала и посeбно истиче да је сада врло позитивна особа, дружељубива и амбициозна. Родитељи нам откривају да је ведра, искрена и истрајна.

„Александри сам предавала италијански језик четири године и латински језик у првој години Гимназије. Увек је била отворена за сарадњу, комуникативна и искрена, како према друговима у одељењу, тако и према професорима. Иако је увек постизала изузетне резултате у области спорта, никада није посебно истицала своје успехе, похађала је редовно наставу и давала свој максимум у раду, и поред свих обавеза које са собом носи професионално бављење спортом. На часовима је била весела, ведра и непосредна у комуникацији, тако да се својом искреношћу и позитивним ставом издвојила као ученик са којим је право задовољство сарађивати“.

                                                                                        Тијана Стевић,професор италијанског језика

Показала je изузетан таленат за  подручја спорта.  Kao даровитa   ученицa предложена је за Диплому за изузетан успех из  физичког васпитања, а  за јавно представљање  школе за Признање „Пожаревачка гимназија“.

            У школи је највише волела да  учи или прича о темама из свакодневног живота и о спорту. Привлаче је углавном  природне науке, математика и физика. Ту је и  физичко које развија спортски дух, дружење и стварање  неких нових идеја.

Сматра да Пожаревачка гимназија „има јако добар систем рада, који учи децу да уче, размишљају и такође да се друже“.

„Aлeксaндрa je билa члaн oдбojкaшкe eкипe свe чeтири гoдинe пoхaђaњa нaшe шкoлe. Крaсe je вeлики тaлeнaт, oдличнa oдбojкaшкa тeхникa, мoтoричкe спoсoбнoсти нa изузeтнo висoкoм нивoу и сjajaн oсeћaj зa игру. Вeoмa je стaлoжeнa, пoуздaнa и хрaбрa, спрeмнa je дa прeузмe oдгoвoрнoст нa сeбe у oдлучуjућим трeнуцимa игрe. Oсoбa je кaкву би свaки прoфeсoр пoжeлeo дa имa у свoм тиму. Прaви je вoђa нa тeрeну који хрaбри, мoтивишe и уливa сигурнoст свojoj eкипи, a вaн њeгa je скрoмнa, приjaтнa и лeпo вaспитaнa дeвojкa кoja oдгoвoрнo прихвaтa свojу улoгу у тиму. Сaндрa je нaш кaпитeн“.  

                                                                        Александар Симић, професор физичког васпитања

Планира да студира Грађевински факултет. „Волела бих да будем грађевински инжењер и такође бих волела да наставим да се бавим одбојком“ истиче Александра.

Живкица Ђорђевић, педагог

Share.

Comments are closed.

Skip to content