„Реч народа“ овом рубриком подсећа на давно прохујала времена вароши  пожаревачке. Прелиставајући стару штампу и пожутеле фотографије, сарадник  наше Редакције  Зоран Стокић проналази познате и мање познате занимљивости које су обележиле једно време и у овом својеврсном времеплову старије читаоце подсећа, а млађе упознаје са личностима и догађајима који су били саставни део тадашње свакодневице.Камата за издржавање добрих ђака –  5. јун 1859.  

        Умро је др Ђорђе Пантелин (Пантелић), лични лекар породице кнеза Милоша Обреновића у Пожаревцу. Био је веома тражен и образован, писао је у ,Летопису матице српске, Павловићевим новинама и Листу. Др Ђорђе је после своје смрти сву своју имовину: девет јутара земље, виноград, три куће, земљиште и приватне облигације, оставио да њоме управља општина. Завештао је да се од камате на ту имовину издржавају добри ђаци виших разреда реалке. 


Прва државна апотека  – 7. јун 1946. 

  Министарство народног здравља НР Србије донело је одлуку о оснивању Прве државне апотеку у Пожаревцу.  У складу са Законом о државним привредним предузећима Окружни народни одбор у Пожаревцу донео је решење да се предузеће формира под именом  ,,Прва државна апотека у Пожаревцу“. Апотека је отпочела са радом 8. агуста исте године. За првог руководиоца Прве државне апотеке у Пожаревцу  постављена је магистар фармација Загорка П. Шумаков Радивојевић.  


Милошев конак од лошег материјала – 11. јун 1825.

Митар Јосифовић из Пожаревца јавио је кнезу Милошу да је мајстор Веса (Веселин) завршио изградњу конака у Пожаревцу.  Истовремено га је известио да је на храђевини радило 10 радника који су укупно остварили 407 надница. Како је овај конак својевремено урушен претпоставља се да  приликом изградње није урађено све како треба а многи су тврдили да је био кратког века због слабог материјала. Срушен је 1844. године.


Хиљаду таблица за подучавање ђаке   – 13. јун 1852. 

Начелнику пожаревачког Округа пожаревачког стигло је обавештење од главног управника народних школа Петра Радовановић да је израђено 1.000 егземплара црних таблица, које ће се у основним школама користити као прегледалице.  Сва среска начелства у обавези су да нареде свим општинама у којима се налазе школе, да набаве ове таблице посредством књижара. Цена је 12 гроша, а учитељи ове таблице треба да користе у подучавању  ученика. 

Припремио З. Стокић

Share.

Comments are closed.

Skip to content