2020-07-13T11:09:18+02:00 13. јула, 2020. 11:09 |

Блок Б1 на мрежи

Ремонт блока Б1 почео је 16. маја ове године, а завршен је 14. јуна, после чега је овај објекат синхронизован на мрежу „Електропривреде Србије“. Реализација плана ремонта захтевала је велико ангажовање свих запослених у ТЕ „Костолац Б“:

– Сектор одржавања ТЕ „Костолац Б“ ангажован је у ремонтима Б1 и Б2 са свим расположивим ресурсима. Свака служба у оквиру Сектора одржавања ангажована је на пословима у оквиру својих надлежности уз међусобну координацију са другим службама Сектора одржавања. Поред ове веома је битна и сарадња између Сектора одржавања и Сектора производње у току извођења ремонтних активности. Оценио бих сарадњу са колегама у току ремонта као добру и конструктивну, каже др Далибор Стевић, главни инжењер Сектора одржавања у ТЕ „Костолац Б“ ( на слици).

У ремонту блока Б1 учествовало је више од 20 фирми – извођача радова ангажованих по појединачним уговорима. Уговорене ремонтне активности реализују се и координирају између извођача радова и служби Сектора одржавања. На турбогенераторском постројењу блока Б1 у оквиру ремонта урађен је преглед лежајева и вентилских комора турбине, ремонт напојних пумпи, пумпи расхладне и техничке воде. Реализоване су и ревизије пумпи регулационог уља турбине и помоћне уљне пумпе турбине, као и замена дела цеви на кондензатору. Ремонт је подразумевао и ревизију система за чишћење кондензаторских цеви „Taprogge“ и арматуре високог, средњег и ниског притиска, као и баждарење вентила сигурности и постројења за хемијску припрему воде и компресора инструменталног и техничког ваздуха.

На котловском постројењу блока Б1 урађен је ремонт цевног система котла и система ослањања и обављена испитивања без разарања на цевном систему котла и цевоводима високог притиска. Извршени су и термоизолатерски радови и ремонтовани млинови, канали аеросмеше, РЕЦ канал, линија транспорта угља, регенеративни загрејач ваздуха, гасно-ваздушни тракт и обављена замена компензатора у каналу димног гаса. Реализован је ремонт озида, вентилатора: свежег ваздуха, димног гаса и хладног димног гаса, као и ремонт система одшљакивања, машинског дела електрофилтера и система за транспорт пепела и шљаке.

ИЗВОЂАЧИ РАДОВА

         У овом послу учествовали су „Феромонт инжењеринг“, ТЕ „Косово Обилић“, „ИЦИ“ из Земуна и „МИС систем“ из Ченеја, „Контрол инспект“ из Београда, „ПРИМ Костол“, „ИМП Аутоматика“ из Београда, Институт „Никола Тесла“, „Мелпо“, „Електроремонт“ из Суботице, „Термоопрема“ из Београда, „Информатика“, „BraumSystems“, „РМС“, „Сименс“, „Petroprocess“ из Новог Сада, „МЕРИС“, „МХС Тим“ Чачак, „Про ТЕНТ“ са подизвођачима „DM Weldingindustry“ и „ЛМ Металмонт“ из Обреновца, „Димничар“ из Београда са подизвођачем „Јастребац димњаци“ из Смедерева, „Messer“, „Apavevertech“, „Термопорд“, „ПДВ Инжењеринг“ из Ваљева Попучке и „Гоша Монтажа“ из Велике Плане.

На електроенергетском делу блока урађен је ремонт трансформатора, високонапонских електромотора, нисконапонског развода и инсталација, као и ремонти електричних заштита, развода сигурносног напона електрофилтера.

На опреми мерења и регулације урађен је ремонт мерне опреме у пољу, опреме за специјална мерења, електромоторних погона, хидрауличких погона,  пнеуматских погона и система за анализу гасова на излазу из котла.

На постројењима за управљање, рачунаре и сигнализацију ремонтован је управљачки систем, систем за заптивање регенеративног загрејача ваздуха, као и подешавање вентила и клапни. Од грађевинског одржавања урађена је санација димњака и санација дренажног цевовода у базену техничке воде.

                                                                                                                                  Р.Н.