Browsing: Грци

Из  великог села Аристија одакле је највећи број пожаревачких Грка, води порекло и чувени кафеџија, пекар и трговац Риста Колоњас.…

Два најпознатија хотелијера и угоститеља у Пожаревцу између два светска рата, били су Ксенофон Мантић и Риста Колоњас. Ксенофон Манту,…

Из села око Јањине, Загорохорја, потиче доста Грка који су се дуже или краће време задржали у Пожаревцу или околним…

Прво помињање Грка кроз историјске изворе бележи се још после Пожаревачког мира у време аустријске окупације. У тим списима наводи…