Browsing: Грци

Друштво српско – грчког пријатељства у Пожаревцу, као Подружница у оквиру Друштва на нивоу Србије основано је септембра 1992. године,…

Крајем деветнаестог века једна од чувенијих кафана била је такозвана „Зојина кафана“ која се налазила на углу данашњих улица, Његошеве…

Како се пожаревачка варош ширила и развијала захваљујући занатству и трговини, Пожаревац је постајао привлачан посебно за људе из неослобођеног…

Поред трговаца, занатлија, лекара и надасве кафеџија –угоститеља, у пожаревачком крају било је и Грка – учитеља, поготово у првој…