Дан општине Петровац на Млави јуче је обележен свечаном седницом Скупштине општине и академијом. Најпре је одржана 25. седница Скупштине општине Петровац којом је председавао Миланче Аћимовић усвојен је завршни рачун буџета  Општине за 2017. годину. Укупно утврђени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијег периода износе 890.355.000 динара, укупни расходи и издаци 862.215.000 динара. Разлика од 28.140.000 динара састоји се од укупног буџетског суфицита и пренетих неутрошених средстава из ранијих година.


           -Приликом утврђивања пословања исказан је буџетски суфицит од 18.890.000 динара, а то је разлика између укупно остварених прихода и примања без пренетих неутрошених средстава и укупних расхода и издатака без отплате главнице за кредит. После корекције, када се убаце пренета неутрошена средства и средства која су финансирана из кредита у износу од 35 милиона динара, долази се до укупног суфицита од 25.798.000 динара. Као саставни делови завршног рачуна буџета су и обавезних пет образаца – биланс стања, биланс прихода и расхода, извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, извештај о новчаним токовима и извештај о извршењу буџета. Остварење прихода у прошлој години износи 92 одсто, а извршење расхода 89 одсто, казала је Јадранка Младеновић, руководилац Одељења за финансије и буџет.

           Одборници су усвојили и нови ребаланс буџета. Укупни обим буџета остаје исти, а промене од 9.318.000 динара се односе на преусмеравање средстава. Са апропријација  корисника где су остала неискоришћена средства после спроведених јавних набавки, средства се пребацују на позиције на којима је потребан додатак за нормално пословање.

           Такође, дата је сагласност на тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ и КЈП „Извор“ за прво тромесечје 2018. године, Општински оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда у 2018. години и измењену одлуку о Општинској управи.

                            Добитници признања

           Поводом Дана Општине Петровац донета је одлука да се награде „4. јун“, у виду повеље, додели: Зорану Стојисављевићу, извршном директору ЈП „Путеви Србије“ , за допринос развоју инфраструктуре; Николи Селаковићу, генералном секретару председника Републике, за допринос развоју Општине Петровац; Канцеларији за управљање јавним улагањима Републике Србије, за допринос развоју и запошљавању у Општини Петровац; компанији „Еко Степ Пелет“, за допринос развоју и запошљавању у Општини Петровац, Општој болници Петровац на Млави, за изузетне резултате у здравственој заштити грађана.

           Награде „4. јун“, у виду признања, завредели су: ФК „Бата Булић“, за 80 година рада и постојања клуба; МЗ Рановац, за допринос развоју села; ОШ „Професор Брана Пауновић“ Рашанац, за изузетне резултате у образовању; КУД „Орешковица“, за развој културе и очување традиције; Рвачки клуб „Змајеви“ за изузетне резултате постигнуте у области спорта.

           Награде „4. јун“, у виду признања са новчаном наградом, додељени су: Даници Добросављевић, Зорану Лукићу, Славиши Рајковићу, Сузани Милошевић, Зорану Вељковићу, Предрагу Поповићу и Марку Степановићу.

           Награда „Драгутин Томашевић“ додељена је Вукосави Ђапић Атанацковић, прослављеној атлетичарки и рекордерки, за дугогодишњи допринос афирмацији и развоју атлетике.

Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content