2021-07-21T10:12:29+02:00 21. јула, 2021. 10:12 |

„Дрмно“ се спрема за нову електрану

Током ове и наредне године треба реализовати бројне послове како би Површински коп „Дрмно“ спремно дочекао почетак рада нове термоелектране, односно блока Б3 у „ТЕ Костолац Б“.

        – Пред рударима је много посла у овој години. Годишњим планом производње предвиђено је да се откопа 46,5 милиона кубика јаловине и 9,35 милиона тона угља. Поред тога, треба спровести ремонте и реализовати јавне набавке за куповину капиталних машинских склопова за багере како би се повећала њихова поузданост и ефикасност. Уз све то, треба изградити планиране инфраструктурне објекте, као и нове линије бунара за дубинско предодводњавање копа, истиче Веселин Булатовић, директор за производњу угља у Огранку „ТЕ-КО Костолац“. 

СТАБИЛНА ПРОИЗВОДЊА

          Производња на Површинском копу „Дрмно“ у првих пет месеци ове године је стабилна и континуирана. О томе сведочи и податак да је производња откривке за четири одсто изнад биланса, а производња угља на нивоу планираних количина за овај период.  

        – Сигурно је да би производња откривке могла бити и већа, али већ дуже време имамо проблема са лежајевима окрета горње градње на великим багерима „SRs 2000“, који раде у склопу петог, трећег и другог јаловинског система. Производња угља била је стабилна, тако да су термокапацитети инсталисани у Костолцу радили максимално, а редовно смо испоручивали одређене количине угља за потребе рада термокапацитета у Обреновцу и Свилајнцу, објашњава Булатовић.

         Ремонтни послови, који се изводе сваке године, од великог су значаја за исправност и поузданост рада основне рударске механизације током године.

         Ремонтне активности на копу „Дрмно“ почеле су средином марта. До сада је урађен ремонт четвртог јаловинског система и полуремонт првог јаловинског система, а очекује се да буде завршен током јесени, када ће се реализовати јавне набавке и набавити резервни делови. Са извођачем радова на шестом БТО систему урадили смо планирани сервис. Уочени технички недостаци су отклоњени, а урађен је и технички пријем система.

         Крајем маја почео је ремонт машина и опреме која је ангажована на ископавању угља. За то време радиће по један блок у Дрмну и Костолцу. Обезбеђене су довољне количине угља на депонијама за рад поменутих капацитета, а по плану ће се одвозити угаљ за Свилајнац и Обреновац. По завршетку ремонта угљеног система очекује се ремонт петог, а затим другог и трећег и на крају и завршетак радова на првом јаловинском систему. 

Све активности које се спроводе на Површинском копу „Дрмно“ међусобно су повезане, испланиране и у функцији су оспособљавања копа за већу производњу.

         – Формално, Површински коп „Дрмно“ има дозволу за производњу од 12 милиона тона угља годишње, али она у овом тренутку није потребна. Коп још развија капацитете за тај ниво производње. Надамо се да ће почетком октобра пристићи још један обртни транспортер за трећи јаловински систем. Важно је да се на време реализују јавне набавке за куповину недостајућих капиталних делова и опреме, као што су гусенични чланци, редуктори, лежајеви горње градње окрета багера, од којих недостаје седам комада. Средства су финансијским планом обезбеђена. Намера је да се по испоруци делови уграде у машине 2022. године, за време ремонта. Тада ће „Дрмно“ имати стварно добар степен поузданости опреме и биће спреман за остваривање пројектоване производње,  наглашава Булатовић.

НОВЕ ЛИНИЈЕ ЗА ПРЕДОДВОДЊАВАЊЕ

Веселин Булатовић

             Изградња објеката за предодводњавање један је од предуслова за обезбеђивање добрих услова за рад откопне рударске механизације. Рад у сувој незаводњеној средини директно се одражава на укупне резултате рада.

           – У последњих неколико година у континуитету су грађене нове линије за предодводњавање. У овом тренутку имамо чак три линије бунара за предодводњавање испред фронта радова, а за ову годину планирамо и изградњу LCXVIII линије бунара, коју ће градити запослени у „Геораду“. На копу „Дрмно“ дневно је у раду од 360 до 370 бунара. Кварови се редовно и брзо отклањају, тако да су ефекти одводњавања изузетно добри. Испред фронта радова треба урадити истражна бушења која су у функцији прекатегоризације резерви угља на копу „Дрмно“, што је и законска обавеза. Одвојили смо и око 100 милиона динара за истражне радове у зони угљеног лежишта „Костолац Запад“, на који ЕПС и ми овде, озбиљно рачунамо, наводи Булатовић и подсећа

да се на нивоу ЕПС-а ради Иновирана студија за коп „Дрмно“. Очекује се да ће изградња водонепропусног екрана и дефинитивно почети од 2023. године. Ради се о веома важном објекту за заштиту копа од подземних вода. Иновирана студија треба да дефинише три ствари: да још једном потврди границе копа према Дунаву, да утврди преостале резерве угља у лежишту и разреши све дилеме о начину израде екрана. 

КОНТЕЈНЕРСКА НАСЕЉА

       – Изградња инфраструктурних објеката је веома значајна за добро функционисање копа. Прошле године урадили смо на источној страни стационарни асфалтни пут и око 1.300 метара асфалтнога пута на западној граници копа. Сада смо наставили радове на изради још 3.500 метара пута дуж западне границе лежишта копа до трафостанице „Рудник 4“. Урађен је и пројекат за изградњу новог контејнерског насеља, које ће се градити на западној граници копа на простору непосредно поред ТС „Рудник 4“. Реч је о изградњи савременог контејнерског насеља за смештај око 400 радника. Постојаће два велика паркинг простора за помоћну механизацију и возила. Планирана је и изградња новог пута до контејнерског насеља како би се растеретиле постојеће саобраћајнице. Све то треба да се заврши до почетка наредне године, каже директор.

         Ново контејнерско насеље је реална потреба јер се коп „Дрмно“ развија двокрилно: са источне и западне стране. Тако је распоређена и рударска механизација. На источној страни постоји једно контејнерско насеље за раднике који опслужују машине са источне стране лежишта, једно ће бити на западу за раднике који раде на машинама у овој зони копа, а у контејнерском насељу „Дрмно“ остаће запослени који раде на системима за одлагање јаловине. 

                                                                                                                              Р. Н.