2020-11-20T12:32:01+01:00 20. новембра, 2020. 12:32 |

Голубац: Јавни позив за сточаре

Председник општине Голубац је 19. новембра расписао јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Голубац за суфинансирање вештачког осемењавање говеда у 2020. години. Висина регреса за репродуктивни материјал износи до 50% од вредности осемењавања.

Корисник регреса може бити физичко лице, носилац комерцијалног регистрованог породичног пољопривредног газдинства у активном статусу за 2020. годину, са пребивалиштем на територији општине Голубац, за услуге осемењавања реализоване у току календарске 2020. године.

Захтев  за коришћење подстицаја се доставља у затвореној коверти препорученом поштом или лично на писарници општинске Управе Голубац.

Јавни позив је отворен од  19. новембра до 31. децембра 2020. године.

Текст јавног позива, образац за пријаву  као и образац  Изјаве,  могу се преузети са сајта општине Голубац, www.golubac.org.rs   и у просторијама општинске Управе Голубац, канцеларија број 11. За додатне информације контакт телефон  је 678 426 или 0606703620 Саша Богићевић.