2021-05-12T10:50:45+02:00 11. маја, 2021. 19:13 |

Градоначелник Пожаревца: Дисциплинска одговорност због спорне лицитације

 

Недавно обављена лицитација пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца и пропусти који су довели до тога да се као пољопривредно земљиште излицитирају парцеле легата Обреновића у Јавном предузећу „Љубичево“ били су тема конференције за медије коју је одржао градоначелник Пожаревца Саша Павловић.

Он је најпре подсетио да се поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини спроводи на основу програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на коју претходно сагласност даје Министарство пољопривреде. Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта је имала задатак да изради предлог програма и да га достави најпре Министарству на сагласност, а затим и Скупштини града Пожаревца на усвајање.  Програм се сачињава тако што су парцеле биле обележене у Географском информационом систему базе Управе за пољопривредно земљиште од стране Републичког геодетског завода. У ГИС улазе све пољопривредне парцеле које су својина Републике Србије без обзира на уписаног корисника. Након поступања Комисије и уклањања тада примећених неправилности, Министарство је валидирало предлог годишњег програма и дало сагласност од 3. јула 2020. године. По добијању сагласности, годишњи програм је усвојила градска Скупштина на седници одржаној 15. септембра 2020. године, а  наведени програм садржи списак парцела које су предмет закупа.

Павловић је нагласио да он као градоначелник и Градско веће нису имали никаквих додирних тачака са израдом и доношењем програма и да је то био посао стручних служби Градске управе, односно комисија које су израдиле програм и спровеле лицитацију.

-У самом програму се налази преко 5.000 парцела које се дају у закуп, док целокупни програм садржи преко 20.000 парцела. Нико од чланова Комисије, због чега сам ја изузетно љут и разочаран, од 3. јула прошле године када сам био на функцији заменика градоначелника није сигнализирао да су предметне парцеле ушле у програм. Убеђен сам да се јавила грешка, јер се због епидемиолошке ситуације прешло на нови систем лицитирања електронским путем. Међутим, разочаран сам јер у првом кораку није проверено да ли нека од спорних парцела, у овом случају 5 парцела у Љубичеву нису ушле у програм, нагласио је градоначелник.

На основу овако усвојеног програма, следи поступак давања у закуп који спроводи Комисија за спровођење јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, основана такође од стране Скупштине. Комисија је сачинила предлог огласа на основу усвојеног програма и након тога спровела поступак лицитације.

-И у поступку лицитације нико нас није обавестио да постоје спорне парцеле. Након окончаног поступка лицитације креирана је листа понуђача која је потврђена од стране Управе за пољопривредно земљиште, као и предлог одлуке који потписује градоначелник. Законски је да градоначелник мора да спроведе ове програме и лицитације, јер у супротном сноси одговорност прекида трансфера средстава од стране Републике.  На нашу одлуку Министарство је дало сагласност 1. априла 2021. године, али уговор још увек није потписан, зато што смо већ 12. априла уочили грешку. Тога дана Републичко правобранилаштво, а два дана касније ЈП „Љубичево“ и Град Пожаревац улажу жалбу на ову лицитацију. Понављам датуме да не би било забуне, да смо због притиска јавности ово тек сада одрадили, јер ми се овим проблемом бавимо још од 10. априла.  Непотребна недавна политизација овог случаја не може да баци сенку на све оно шта је у Љубичеву од прошлог мандата до данас урађено, као и чињеницу да је то тек почетак експанзије овог легата који ће увек припадати Пожаревцу и читавој Србији. Ни на памет нам не би пало да отимамо земљиште од Љубичева и да дајемо неком приватном лицу. Никада, бар док је ова власт овде. Ми смо уложили жалбу која је отишла у Министарство и по ономе што знам, одлука није коначна док је жалба на снази. Сигуран сам да ћемо добити позитиван одговор, јер нико нема интереса да се ове спорне парцеле дају у закуп, односно у обрадиво земљиште. Од начелника Градске управе сам тражио да се спроведе дисциплински поступак, јер није први пут да се грешке које се јављају у раду служби преносе на највишу истанцу, а грешке константно чине одређени појединци, казао је Павловић.

Одговарајући на питање новинара у вези са проблемом око лицитације пољопривредног земљишта у Дубравици, Павловић је рекао да разуме незадовољство пољопривредника који обрађују то земљиште, али да се те парцеле у катастру воде на Републику и да ће своје право морати да остваре на суду.

                                                                                                Д.Динић