2018-05-30T12:30:14+02:00 30. маја, 2018. 12:30 |

Из Копа „Дрмно“ испумпано 33,7 милиона кубика воде

Површински коп „Дрмно“, чија се најнижа тачка налази на 110 метара испод нивоа оближњег Дунава, сврстава се у веома заводњена лежишта угља, због чега је правилно одводњавање предуслов стабилне производње. Према подацима Службе за одржавање Копа „Дрмно“, за један кубик откопане земље треба испумпати око литар, а за тону ископаног угља готово 3,5 кубика воде. Из контура копа је 2017. испумпано укупно 33,7 милиона кубних метара воде.

Методом дубинског одводњавања испумпана су 28,4 милиона кубика, а површинским одводњавањем још око 5,3 милиона кубика воде. Дренажни бунари, који раде у систему LC-XIV линије, били су најефикаснији. Њима је испумпано 9,5 милиона кубних метара воде. На крају 2017. на Копу „Дрмно“ у функцији је било 309 бунара за дубинско предодводњавање. Још су у експлоатацији и најстарије линије бунара, LB-II и LB-III, које су изграђене 1984. Како рударски радови напредују, производни процес се одвија у све сложенијим хидрогеолошким условима. То захтева стално праћење нивоа подземних вода, ефеката одводњавања, континуирану изградњу система за одводњавање, имплементацију најсавременијих метода заштите лежишта од подземних и атмосферских вода.

          – На копу је изграђен сложен систем објеката за одводњавање, као што су линије дренажних бунара, чије дубине досежу и 150 метара, канали, водосабирници, одговарајући секундарни и примарни цевоводи, којима се дренирана вода избацује из контура лежишта у оближње водотокове, каже Јован Здравковић, шеф Службе одводњавања на ПК „Дрмно“ и додаје:

          – Тренутно, на ПК „Дрмно“ са јужне стране постоји један такав објекат којим се коп брани од подземних вода. Дугачак је нешто више од два километра са дубином од 16 метара. Екран је изграђен осамдесетих година. Како коп напредује у правцу Дунава, а радне етаже све више залежу, планирана је изградња још једног водонепропусног екрана у дужини од 13 километара са северозападне стране лежишта, каже Здравковић.

           На копу је инсталисано 320 дренажних бунара, који су распоређени дуж фронталне, али и бочних страна лежишта. Око копа су изграђени одводни цевоводи укупне дужине око 27 километара. Постојећим системима, ван контура копа сваке секунде испумпа се око 1,2 кубна метра воде.

                                                    Правовремено

            Имајући у виду значај предодводњавања, у огранку „ТЕ-КО Костолац“ чине велике напоре да се предвиђени објекти за заштиту копа од подземних вода изграде на време. Предодводњавање је битан фактор у стварању основних предуслова за ефикасно, стабилно и безбедно одвијање производног процеса експлоатације лигнита.

           Поред запослених на копу „Дрмно“, за функционисање система одводњавања и његову ефикасност велику одговорност имају и запослени у Привредном друштву „Георад“.

                                                                                                                        Р.Н.