2019-10-02T09:20:54+02:00 2. октобра, 2019. 09:20 |

ЈКП „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“: За набавку возила 63 милиона динара

Планови Јaвног комуналног предузећа „Комуналне службе за 2019. годину су амбициозни и у периоду до сада урађено је доста од предвиђеног посла. Запослени, предвођени менаџментом, настоје да своје свакодневне обавезе, без обзира о ком сегменту њихове делатности је реч, испуњавају што квалитетније. Предузеће је последњих година, уз помоћ средстава из градског буџета, доста добро опремљено механизацијом и возилима, пре свега за изношење и одвоз смећа и јавну хигијену. Примера ради, за набавку механизације 2018. из градског буџета издвојена су 142 милиона динара, а ове године 31 милион. Део средстава из сопствене зараде, 32 милиона динара, 2019. године издвојило је јавно предузеће за набавку потребних возила:

 -С обзиром на то да немамо довољан број људи, да је законодавац забранио пријем нових радника, ово је једини начин да кроз механизацију надоместимо и надокнадимо недостатак људског рада, каже Слободан Јовић, директор ЈКП „Комуналне службе“. Нама константно недостају људи и то искључиво за послове јавне хигијене. После рационализације као мере Владе Србије 2017. остали смо са 175 запослених, што је мало у односу на посао који треба да обављамо. Старосна и здравствена структура наших радника је таква да је потребно подмлађивање. Механизација је неопходна и може да замени делимично учинак запослених, али не сасвим. Такође, постаје евидентно и да нам недостају квалификовани радници и то баш они који треба да управљају том новом механизацијом.

                                                Двадесет хиљада корисника

            ЈКП „Комуналне службе“ има нешто више од 19.500 корисника услуга од којих је 19.000 приватних лица, однсно индивидуалних корисника. Послови које обављају у градовима Пожаревцу и Костолцу су обимни и разнолики. План који се годишње утврђује је амбициозан и зато се пуно улаже у механизацију. Ове године Град Пожаревац је из буџета за набавку возила издвојио 31 милион динара, а Комунално предузеће из сопствених средстава још 32 милиона, што је укупно 63 милиона динара. Властитим средствима купљени су миникипер, возило за изношење смећа из уских улица, једно велико кипер возило и аутоцистерна.

            Почетком месеца стигло је и ново специјално возило за изношење смећа из централне зоне града где је фрекфенција пролазника велика и где су распоређене уличне корпе за ситно смеће. Возило током целог дана кружи улицама и сакупља свакодневни отпад.

                                              ПРОГРАМ ЈАВНИХ РАДОВА

У сарадњи са Националном службом запошљавања, уз пуну подршку локалне самоуправе, од почетка септембра у Јавном комуналном предузећу почело је да ради 14 нових радника преко програма јавних радова, што донекле и тренутно ублажава проблем недостатка радника. Ангажовани су на четири месеца и њихово основно задужење је рашчишћавање дивљих и несанитарних депонија.

Слободан Јовић

 -Из разлога што немамо довољан број радника у јавној хигијени, они су ангажовани, у обиму који је могућ, и за чишћење градских јавних површина и улица. Стално се обраћамо надлежнима да, док нам то не одобре, преко програма јавних радова, колико толико покријемо обим послова који имамо, каже Јовић и додаје да ови радници, осим плаћеног пензионог и здравственог осигурања имају и зараду од 25.000 динара нето месечно.

Ни стално запослени не зарађују много више, мада предузеће послује добро. Зараде запослених су испод просека у јавном сектору и недозвољено ниске с обзиром на тежину посла и услове у којима се ради:

 -Зараде у предузећу су непримерене, има радника чији су плате ниже од гарантованог минималца, истиче Јовић уз напомену да ће наћи начин да се законски минимум макар испоштује. Просек зараде у Србији је, додаје, 50.000 динара, а наш просек је још увек 32.000 динара. Успешно радимо и то мора да се рефлектује и кроз зараде запослених, односно кроз награђивање радника према њиховом ангажовању.

                                                                                                                                    Д. Д.