2020-07-18T10:21:38+02:00 18. јула, 2020. 10:21 |

Кадровско и техничко јачање

После дужег периода прошле године отпочело је кадровско јачање Службе за рударско – геодетска мерења. 

– У последњих годину дана много позитивних ствари десило се у нашој служби. Запослена су два инжењера, један геодетски и један са рударских мерења и тиме је олакшана прерасподела послова, уз подршку управе за производњу угља у огранку „ТЕ-КО Костолац“, каже Горан Милорадовић, руководилац ове Службе.

– У последњем кварталу 2019. формирали смо Одељење за рад са беспилотном летелицом и оно функционише више него добро. Потом смо формирали и Одељење службе на ПК „Дрмно“. Људи и опрема су измештени и налазе се на копу, по сличном моделу како је то урађено у РБ „Колубара“. Ово одељење на копу чини седморо људи: по један инжењер, геометар и рударски техничар, као и четири фигуранта. Званично функционише од краја фебруара ове године, а делује оперативно на дневном нивоу у договору са инжењерима са копа. На тај начин остатак Службе за рударско-геодетска мерења растерећен је свакодневних мањих послова везаних за мерење депонија и реализацију инвестиција на копу „Дрмно“, додаје Милорадовић. 

Горан Милорадовић

Решен је и проблем с припремом и прикупљањем пројектне документације за експропријацију земљишта, катастар и инвестициона улагања упошљавањем стручног радника који је ангажован и на припреми пројеката везаних за ветрогенераторе, а уједно је и члан пројектног тима на нивоу ЕПС-а за изградњу ветроелектране у Костолцу. Милорадовић истиче и да су у време ванредног стања, уведеног због пандемије коронавируса, млађи кадрови у службе радили све време и заслужују похвале за уложени труд у том периоду. 

Подаци које обезбеђује Одељење за беспилотну летелицу су испуњавају захтеве оперативе на ПК „Дрмно“. Имајући у виду величину копа, а познајући ограничавајуће факторе постојеће летелице, која, рецимо, трпи ударе ветра до четири метра у секунди, јавља се потреба да се набави беспилотна летелица новије генерације, са још бољим параметрима, а у најави је и набавка термовизијске камере за снимање депонија где могу да се благовремено   забележе жаришта са високом температуром угља, затим за снимање ролни на трачним транспортерима. Служба је потпуно обучена за припрему лета и летење, као и за обраду података са летелице и највећим делом свог ангажовања везана је за коп „Дрмно“.

– Снимамо терен за припрему послова, а такође снимамо и парцеле планиране за експропријацију земљишта у фронту напредовања копа и линије одводњавања. Повремено послове добијамо и од копа „Ћириковац“ везано за снимање северне косине, као и од пепелишта „Ћириковац“  за снимање ветрозаштитног појаса. Више пута смо обављали мерења и за израду пројектне документације за ветропарк, рекао нам је на крају Милорадовић. 

Mерење беспилотном летелицом

          Служба за рударско-геодетска мерења однедавно ради снимање и мапирање копова и одлагалишта најсавременијом технологијом, помоћу беспилотне летелице. 

         – Подаци који се на овај начин добијају су високе прецизности и сам посао се обавља неупоредиво брже од снимања на земљи. Беспилотном летелицом може да се снима и до 70 хектара за само један дан, за шта је раније било потребно више дана. Беспилотна летелица нашла је своју примену у пројектовању, праћењу напредовања рударских радова и стања на депонијама угља, одводњавању и рекултивацији. 

          -Руководство Огранка „Костолац“ је препознало потенцијал и значај примене савременог начина мерења беспилотном летелицом. Они ће и убудуће наставити да нам дају подршку и да нам обезбеђују најмодернију беспилотну летелицу која ће дневно снимати и до десет пута веће површине, каже Љубинка Марковић, водећи инжењер за рударско-геодетска мерења.

На копу „Дрмно“, према подацима Службе за рударско-геодетска мерења, тренутно је активно 1.715 хектара, од чега радни део етаже чини 500, а унутрашње одлагалиште 1.215 хектара. Тренутна дужина транспортних трака, рачунајући дужине свих шест јаловинских и угљеног система, износи 52 километра и 330 метара и она се мења у зависности од продужења и скраћења система.   

                                                                                                                            Р.Н.