Недавно масовно убиство ђака у Основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду покренуло је многобројна питања. Иако се ради о екстремном извојеном инциденту вршњачког насиља, цео државни апарат, укључујући и образовни систем стављен је пред нове изазове. Да се проблем мора сагледавати из више углова са највишег државног нивоа, слаже се шира друштвена заједница.  Акценат је на заустављању урушавања система вредности, те је неопходно мењање закона из различитих области.

Према истраживању „Реч народа“ у прошлој години и информацији из Школске управе, на подручју Браничевског округа раније је било пријављених слачајева насиља који су се решавали, али никад није дошло до инцидената са тежим исходом или повредама.

Школска управа Пожаревац о вршњачком насиљу

Према Правилнику о протоколу поступања у образовној установи у одговору на насиље и злостављање и занемаривање, свака школа је дужна да реагује на свако сазнање о насиљу. Такође, све школе су обавезне да имају формиран тим за превенцију насиља како би се едукацијама спречио било који вид и ниво насиља међу вршњацима. Драшко Грујић, просветни саветник у Школској управи Пожаревац у изјави за „Реч народа“ каже да су ова Школска управа и све образовне установе на Браничевском округу за које је задужена, пуно радиле протеклих година на едукацији ученика у превенцији насиља, спречавању и мирном решавању конфликата:

-То је континуирани процес на коме се ангажујемо заједно са наставницима, психолозима, педагозима, ученицима и њиховим родитељима. Превенција је кључна за спречавање било ког облика насиља.

Драган Грујић, такође просветни саветник у Школској управи Пожаревац напомиње да су школе у обавези да предузимају мере превенције и мере интервенције у циљу заштите ученика и запослених од насиља:

-Превентивне мере које школе предузимају су подизање нивоа свести код ученика, родитеља и наставника за препознавање облика насиља.Зато се организују едукативне радионице и предавања које треба да допринесу смањењу свих облика насиља у школи. Такође, неизоставно треба да постоје и физичке мере превенције које школе предузимају као што су појачано дежурство наставника, осветљење дворишта…

 Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац

-Школа „Доситеј Обрадовић” се труди да осигура безбедност свих ученика и запослених у школи. Када су у питању улази у школу и школско двориште, у време наставе се закључавају све капије , а службени улаз је обезбеђен интерфоном и камером, а запослени улазе уз помоћ кодних картица. Дежурство од стране наставника у школи је обезбеђено за време свих одмора, а за време наставе од стране осталих запослених. Школска зграда и двориште покривени су видео надзором. Школски полицајац је свакодневно у школи и доступан је у свим ситуацијама које покривају његову надлежност каже директорка Ивана Јоксимовић и додаје:

– Школа у оквиру свог Годишњег плана рада спроводи стручна предавања, радионице са ученицима у оквиру превенције вршњачког насиља, сарађује са МУП-ом и другим организацијама, удружењима које у школи спроводе превентивне активности. Педагошко психолошка служба, Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Тим за превенцију насиља у току школске године укључује ученике и родитеље у редовне активности превенције. Школа је пре неколико година имала обезбеђено приватно физичко обезбеђење које је финансирано од стране родитеља ученика и показало се као велика подршка, а како постоји иницијатива Савета родитеља спремна је поново да уведе како би се појачала безбедност у школи.

Катарина Милошевић, мајка двоје школске деце која похађају школу „Доситеј Обрадовић“  каже да сматра да су и деца безбедна у школи те да је реч о издвојеном инциденту.

-Надам се да се ово више неће догађати, али свакако да би требало да у свакој школи постоји по један полицајац и радник обезбеђења. Децу би требало више контролисати и по доласку и по одласку из школе. Понашање за време одмора и часова мора бити онакво какво би требало. Подржавам и увођење униформи.

 Основна школа „Десанка Максимовић“

Директор школе Златан Радовановић каже да су ученици у школи  безбедни, холови и школско двориште су покривени савременим видео надзором, а главни улаз школе  обезбеђен електронском бравом са идентификационом картицом.

-Школска зграда је обезбеђена савременим алармом. Организовано је квалитетно дежурство наставника за време малих одмора и великог одмора, као и пре почетка смене. Дежурни наставници у књигу дежурства уносе све неправилности и проблеме у понашању ученика. У току наставе је организовано дежурство од помоћног особља на челу са домаром школе. У време наставног процеса школско двориште је закључано. Током наставног процеса задужени помоћни радник евидентира улаз незапослених лица. У школи не постоји обезбеђење, али обилази нас школски полицајац за когаочекујемо да убудуће буде стално присутан.

Тим за заштиту од насиља се редовно састаје и анализира информације о понашању ученика у претходном периоду и у складу са тим предузима мере као што су појачано дежурство ради праћења понашања појединих ученика. Редован је обилазак бочних страна школског дворишта од стране дежурних наставника.

-Одељењски старешине  као и стручни сарадници континуирано саветодавно разговарају са ученицима. Спроводимо и родитељске састанке и трибине на тему превенције вршњачког насиља. У складу са потребама школа остварује сарадњу са Центром за социјални рад и Полицијском управом Пожаревца ради превенције насиља.

Ученица школе Десанка Максимовић Анастасија Радовановић каже да је потресао недавни догађај, али да се до сада осећала безбедно у школи. Њена мајка Александра Николић истиче да би требало проверавати шта се уноси у школу, али и повести рачуна  о понашању у току часова.

–Дисциплина креће из куће, а наставницима треба дати више права, додаје.

                                     

   Основна школа „Јован Цвијић“ Kостолац

– Kостолачка Основна школа има обезбеђење у једној смени. Инсталиран је видео надзор, организовано се спроводе дежурства наставника и ђака, школско двориште је ограђено, улаз и излаз је доминантно сведен на једна врата, док су остала закључана. У школи имамо једног педагога и једног психолога и практикујемо радионице превенције насиља, које су намењене ученицима и родитељима. Од великог би значаја било да имамо школско обезбеђење и у другој смени, као и још два психолога и школског полицајца присутног све време док траје настава. Заиста се максимално трудимо да све што је у нашим могућностима и ускладу са прописима и правилницима спроведемо у дело. Свакако да нам је безбедност деце и њихово здраво одрастање у основи свег нашег рада.

 Основна школа „Краљ Александар Први“

Директор Основне школе „Краљ Александар Први“ Горан Сегер истакао је да у овим моментима потребно да једни другима будемо подршка.

-У школи функционише систем дежурних наставника и школског полицајца, ипак тешко је предвидети све. Потребно је  да се ништа не криј , да се сви проблеми решавају, као што ми тимски радимо у школи на превенцији вршњачког и сваког другог облика насиља. Такође не би требало много да се даје на публицитету негативним примерима, рекао је Сегер.

 Основна школа „Свети владика Николај“ Брадарац

Помоћница директора једне од две сеоске школе на подручју града Пожаревца Весна Станковић, о бризи за безбедност њихових ђака, каже:

-Својим ученицима пружамо и пружићемо сву неопходну подршку и помоћ у суочавању са овом кризном ситуацијом. У наредном периоду покушаћемо да, у сарадњи са родитељима ученика, учинимо све да одрастају у безбедном окружењу, сигурни да ће имати сву могућу подршку у превазилажењу евентуалних проблема. Једино заједно им можемо помоћи да препознају опасности које могу негативно утицати на њихов психофизички развој. Трудићемо се да сваку промену у смислу понашања, емотивног стања или било какве друге промене код детета приметимо, схватимо и помогнемо да се евентуални проблем разреши. У процес ће бити укључени заједничким снагама наставници, стручна служба, родитељи и вршњачки едукатори који већ вредно раде на превенцији вршњачког насиља кроз радионице и презентације, како би наша школа, смештена у сеоској средини, и даље остала безбедно место за учење и одрастање.

Како Основна школа  „Свети владика Николај“ у Брадарцу осим матичног, има још једанаест подручних одељења у другим насељима и велики број ученика који свакодневно путују аутобусом до школе и назад, важан је задатак, додала је Станковић, одржати безбедност ученика у саобраћају у сарадњи школе и надлежних органа.

 Основна школа „Милош Савић“ Лучица

Директор Основне школе „Милош Савић“  Лучица Славиша Стојадиновић рекао је да је реч о свеобухватној проблематици, те да незапамћену несрећу у београдској школи треба посматрати из више углова.

-Трудићемо се да побољшамо безбедност, мада је она код нас на коректном нивоу.  Школски полицајац обилази нашу школу, у складу са потребама, мада смо ми средина без већих безбедоносних проблема. Ипак, опрезности никад дост, рекао је Стојадиновић.

 Медицинска школа у Пожаревцу

            Директорка пожаревачке Медицинске школе Тина Капларевић на целокупну ситуацију гледа са страхом, неверицом, бојазни.

-Ситуација је врло комплексна. Одговорност је и на систему, и на друштву уопште. Ово је последица првенствено пада наших духовних вредности, сматра Капларевић.

Иначе, у Медицинској школи постоји тим за заштиту ученика и тим за кризне ситуације који се бави управо оваквим проблемима, међутим, истиче Капларевић, то није довољно. Она напомиње да би на нивоу Школске управе требало да постоји служба дефектолога, педагога, психолога, социјалног радника којој би школе, уколико би имале неки проблем, могле да се обрате.

-Мислим да је школама заиста потребна велика подршка, првенствено кадровска. Конкретно, наша школа нема психолога, немамо адекватно формирану педагошко – психолошку службу. Наш педагог не може да ради посао за који није стручан. Такође, сматрам да нам је потребна подршка и у стручном смислу, јер нажалост нисмо сви кадри да препознамо неке ситуације. Истовремено се поставља питање када и препознамо проблем како поступати даље са том децом. Оно што је мене највише поразило је чињеница да школе нису место где смо безбедни, истакла је директорка Медицинске школе у Пожаревцу уз напомену да ова образовна установа нема физичко обезбеђење, већ само школског полицајца који као и све остале образовне установе у граду, обилази и ученике Медицинске школе.

Техничка школа „Никола Тесла“ Костолац

Директорка Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац Нела Алексић:

– Безбедност ученика и запослених у школи је наш приоритет. Иако је ново настала ситуација можда променила мишљење, да школе више нису тако безбедна места, ја сматрам да је наша школа безбедна. Предузимамо све што је у нашој моћи. У школи је све време присутан један радник обезбеђења, док школски полицајац повремено обилази школу. Организована су дежурства, која професори максимално савесно обављају. Поседујемо видео надзор. На располагању је један педагог. Наравно да се увек тежи унапређењу. У том смислу би значајно било да имамо још једног педагога и једног психолога, као и школског полицајца за све време трајања наставе, што је иначе био случај ранијих година.

Пожаревачка гимназија

Директорка Пожаревачке гимназије Данијела Жуковски каже да ће се у Гимназији наставити са планираним школским активностима, те да се сагледавају потребе  ђака, родитеља и колектива.

-А потребе наших ђака нису само оцене, већ развијање емпатије, солидарности, толеранције, лични и емотивни развој – упознавање себе. Када школе постану стратишта, не смемо да се служимо флоскулама и да се кријемо иза општих места. Зато смо овде. Ови трагични догађаји су показали да изложеност деце и младих говору мржње у јавном простору и промовисање погрешних вредности, којима је дато много простора, доводи до ескалације насиља. Школа није острво и не може да елиминише ефекте акумулације говора насиља и мржње и боли нас што у друштвеном окружењу образовање не налази увек подршку за своје напоре. Упркос томе, ми нећемо одустати од своје мисије. Ми увек и на сваком месту држимо час.

Ученици Пожаревачке гимназије Никола Јовановић, Горан и Јован Цветковић,  кажу да се у школи осећају безбедно те да се овај догађај дискутује међу вршњацима као негативан пример. Сложни су са предлогом да у школама буде стално присутан полицајац, али пре свега истичу потребу за међусобним разумевањем.

-У Гимназији смо сви као једно велико одељење и доста смо сложни, слажу се Гимназијалци.

  Политехничка школа Пожаревац

-У Политехничкој  школи у Пожаревцу Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања заседа једном недељно и прати безбедносну ситуацију у школи, а у случају када се догоди насиље, одмах реагује према протоколу о поступању у таквим ситуацијама. Превенцији вршњачког насиља се посвећује велика пажња и она се реализује кроз рад Ученичког парламента, организовање различитих трибина за ученике, као и кроз теме које се обрађују на часовима одељенског старешине, каже директор школе Дарко Радовановић.

Када је у питању безбедност ученика видео надзором покривени су сви ходници у школи и школско двориште. Такође, наставници дежурају током часова и одмора у ходницима и школском дворишту према утврђеном распореду дежурства.

– Школа има добру сарадњу са школским полицајцем, али је велики проблем то што један школски полицајац покрива велики број школа у граду, тако да не може да буде присутан у школи у сваком тренутку. Школа је претходних година у више наврата разматрала увођење физичког обезбеђења, али то није реализовано због недостатка финансијских средстава. У наредном периоду ћемо, у сарадњи са Саветом родитеља, поново размотрити увођење физичког обезбеђења, најављује Радовановић.

Пољоприведна школа

Слободан Стојићевић, директор школе каже да Пољопривредна школа већ дужи низ година ангажује по одлуци Савета родитеља приватно обезбеђење:

-Објекти су разуђени и имање је велико тако да се то показало као добро решење  за заштиту ђака и имовине. Осим тога, наш простор обилази и школски полицајац. Ми имамо и Дом ученика који је удаљен од школе и има прописано обезбеђење током 24 сата. У дому има 83 станара ђака и васпитачи су увек са њима.

Сходно броју ученика у Пољопривредној школи је ангажован педагог, док је психолог у  ученичком дому. При било каквом ђачком проблему, каже Стојићевић, они раде као тим.

 Економско-трговинска школа

-За све што је потребно, ученици се могу обратити предметним наставницима, одељењским старешинама, педагогу, помоћнику директора и директору. У школи постоји и делује и Tим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања који реализује превентивне активности као што су радионице са ученицима одређених одељења, а и према плану рада одељењских старешина постоји списак радионица које реализују саме одељењске старешине и повремено педагог. Тематика тих радионица је прилагођена узрасту ученика, а садржај тих радионица везан је за комуникацију, конфликте, пријатељство, одлуке које доносимо, емоције, уважавање различитости… То су све превентивне активности, а у случају одређене конфликтне ситуације школа поступа у складу са Протоколом о поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и  занемаривање. Сарадња са породицом и појачан саветодавни рад са ученицима део је пружања подршке ученицима којима је то потребно, наглашава Сања Новаковић.

Као део превентивних активности у школи се реализују и предавања за ученике од стране предавача из Саветовалиште за младе. Поред тога наставници, ученици и родитељи похађали су обуке које се налазе на платформи „Чувам те“.

-Школа има школског полицајца који је био распоређен на три образовне институције: нашу, једну основну и једну средњу школу које су у непосредном окружењу. Када је наш школски полицајац спречен да дође, долазио је други школски полицајац и желимо да нагласимо да је сарадња са полицијом до сада била одлична, каже директорка Сибинка Живановић.

Ученик Економско трговинске школе Михајло Станковић мисли да је безбедност у школи добро очувана, али да би требало побољшати  обезбеђење.

-До сада није било озбиљнијих инцидената, имамо редовна дежурства и полицајца. Слажем се са предлогом да се ученици тестирају повремено на наркотике.

                                              Редакција Реч народа

Share.

Comments are closed.

Skip to content